Aktualny harmonogram listopadowych i grudniowych szkoleń SPBUiR

0
490

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) opublikowało uzupełniony i zaktualizowany harmonogram szkoleń do końca roku. Realizowane w trybie online szkolenia w cyklu 2020/2021 są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 12 listopada. Poprowadzi je prof. dr hab. Marcin Orlicki, zaś jego wystąpienie będzie nosić tytuł „Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach BI zgodnie z OWU wiodących ubezpieczycieli i w oparciu o doświadczenia szkodowe z ostatnich miesięcy”. Link do rejestracji na szkolenie znajduje się pod adresem:

Ten sam ekspert poprowadzi też szkolenie 26 listopada. Będzie ono nosić tytuł: „Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)”.

Kolejne szkolenie zatytułowane „Znowelizowane prawo medyczne, odpowiedzialność podmiotów leczniczych, POZ, personelu medycznego oraz samych zakażonych w dobie Covid-19 – tendencje i kierunki zmian”, które poprowadzi z udziałem prof. dr hab. Małgorzaty Serwach  odbędzie się 18 listopada.

W ostatnim miesiącu 2020 roku odbędą się dwa szkolenia. Pierwsze, prowadzone przez dr. hab. Mariusz Frasa nosi tytuł „Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie”. Natomiast 16 grudnia prof. dr hab. Bartosz Kucharski poprowadzi szkolenie zatytułowane „Prawo brokera do kurtażu. Odpowiedzialność dystrybutora za niedostosowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta”.

(AM, źródło: SPBUiR)