Euler Hermes z nową ofertą ubezpieczenia transakcji handlowych

0
831

All Cover i Business Cover – takie nazwy noszą  nowe ubezpieczenia transakcji, jakie Euler Hermes wprowadził na polski rynek. Ich cechą charakterystyczną jest uproszczenie mechanizmu ubezpieczenia transakcji, co ułatwia obsługę polisy, a przede wszystkim poprawia płynność finansową jej użytkowników dzięki odformalizowaniu i przyspieszeniu procesów odszkodowawczych.

– Przedsiębiorcy na całym świecie prowadzą obecnie działalność w nietypowych realiach, będących konsekwencją zmian społeczno-ekonomicznych spowodowanych pandemią Covid-19. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, ograniczenia w dostępie do rynku, niepewny popyt – i w efekcie największe od dekad ryzyko niewypłacalności kontrahentów przekładają się na wzrost znaczenia zabezpieczenia należności, czyli własnego kapitału każdej firmy. Kluczowa jest jego ochrona przed nieoczekiwanymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta nawet za jedną transakcję. Koniunktura na rynku nie sprzyja naprawie błędów, odrabianiu strat, dlatego tak ważne jest, aby mieć pewność, że każdy dług zostanie spłacony. Ubezpieczenie należności ją daje, pozwalając skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym – mówi Maciej Harczuk, członek zarządu Euler Hermes.

– Przeanalizowaliśmy potrzeby firm w Polsce: charakter obecnej sytuacji wymusza na przedsiębiorcach zarówno ochronę, jak i optymalizację wykorzystania najbardziej dostępnego kapitału, czyli własnych środków obrotowych. W oparciu o nasze globalne doświadczenia opracowaliśmy dwa unikatowe rozwiązania ubezpieczeniowe wspomagające ich w jak najefektywniejszym dysponowaniu środkami własnymi poprzez przyspieszenie całego procesu rozliczeniowo-odszkodowawczego, zarówno zgłaszania przez klienta szkody, jak i po stronie ubezpieczyciela – jej weryfikacji. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują możliwość zwiększenia sprzedaży nie tylko dzięki pewności, ale i szybkości dysponowania swoimi należnościami – mówi Robert Dunaj, dyrektor marketingu w Euler Hermes.

Kluczową cechą nowych ubezpieczeń Euler Hermes jest model „Claim First” co można tłumaczyć jako „przede wszystkim odszkodowanie”. Zakłada on jak najszybsze uregulowanie roszczeń przedsiębiorcy. Ubezpieczony poprzez platformę serwisową składa jeden wniosek windykacyjno-szkodowy z tytułu nieuregulowanej należności rozpoczynający windykację i odzyskanie należności lub w przypadku już stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta – wypłatę odszkodowania. Dzięki jednemu wnioskowi dla zgłoszenia windykacyjnego i szkody, wstępne rozliczanie następuje 5 dni po zgłoszeniu.

Ubezpieczyciel wskazuje, że wdrożony przez niego mechanizm uprościł i skrócił czas odzyskiwania należności. Przypomina, że stosowane dotychczas na rynku rozwiązania w pierwszej kolejności zakładały windykację, a zgłoszenie szkody było możliwe dopiero po stwierdzeniu wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku Claim First oba procesy są realizowane jednocześnie, dzięki czemu także zaangażowanie posiadacza polisy zostało zmniejszone do minimum, gdyż czynności operacyjne są po stronie ubezpieczyciela.

– Model Claim First to pierwszy krok w procesie synchronizacji produktów i automatyzacji procesów, tak aby w przyszłości rozwiązania Euler Hermes stały się bezobsługowe i autonomiczne dla klientów korzystających z różnych usług. Upraszczanie i digitalizacja procesów to kierunek rozwoju, w którym podąża Euler Hermes – potwierdza Maciej Harczuk. – Proszę sobie wyobrazić, że przedsiębiorca korzystający w przyszłości z dedykowanych systemów rachunkowo-księgowych, monitoringowych i ubezpieczeniowych może pozostawić obsługę tego wszystkiego właśnie ubezpieczycielowi i skupić się na optymalizacji dostaw i sprzedaży – dodaje.

All Cover jest skierowana do drobnych przedsiębiorców. Z kolei Business Cover jest ofertą dla większych firm. W obu produktach przedsiębiorcy otrzymują ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w kraju i za granicą z odroczonym terminem płatności nawet do 180 dni. Ochroną są objęte należności powstałe do 90 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia. All Cover można samodzielnie dostosować do potrzeb każdej małej i średniej firmy. Polisa zapewnia też szereg rozwiązań dostępnych dotychczas głównie dla dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji.

Business Cover to ubezpieczenie należności handlowych „skrojone na miarę” dla dużych przedsiębiorstw. Warunki i treść polisy są indywidualnie negocjowane, co pozwala na dopasowanie ubezpieczenia do specyfiki działalności firmy i transakcji z kontrahentami na całym świecie.

Przedsiębiorca ma dostęp online do najważniejszych funkcji ubezpieczania, co pozwala zarządzać bezpieczeństwem należności o każdej porze dnia i nocy. Serwis klienta Euler Hermes poza funkcjami czysto związanymi z ubezpieczaniem odbiorców pozwala również analizować należności z perspektyw całej branży.

– Szeroka funkcjonalność, automatyzacja przydatnych schematów i szablonów opracowywania danych o odbiorcach pozwala szybko i w czytelny sposób znaleźć najsłabsze ogniwa w sprzedaży każdego przedsiębiorstwa – najdłużej zalegających odbiorców, koszty, jakie oni generują, a także oszacować plan naprawy rozliczeń z nimi w porównaniu do średnich wskaźników branży. Ograniczanie ryzyka to mały wycinek funkcjonalności Programu Analiz – to narzędzie optymalizujące efektywność wykorzystania kapitału obrotowego w sprzedaży, pomagające dla przykładu znaleźć odbiorców najefektywniej rozliczających się, dzięki czemu zwiększające rentowność sprzedaży – potwierdza Maciej Harczuk.

(AM, źródło: MultiAN)