Aktywa UFK niższe o ponad 3 mld zł

0
497

Z danych zebranych przez Analizy Online wynika, że po 6 miesiącach tego roku wartość aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych uplasowała się na poziomie 45,4 mld zł. Oznacza to, że w ciągu pół roku stopniały one o ponad 3 mld zł.

Spadek aktywów dotknął wszystkich ubezpieczycieli. Pod względem wartościowym największego „zjazdu” doświadczyło Open Life, którego aktywa zmniejszyły się w ciągu 2 kwartałów o ponad 0,7 mld zł – do 5,4 mld zł.

Największą pulą aktywów na rynku UFK cieszy się nadal Aviva TUnŻ. W jej UFK zgromadzono 12,2 mld zł aktywów, co jest kwotą o ponad 0,5 mld zł niższą od odnotowanej 6 miesięcy wcześniej. Kolejne miejsce zajmuje PZU Życie, którego spadek dotknął w niewielkim stopniu – poziom jego aktywów plasuje się na podobnym poziomie co na koniec grudnia 2019 r. (5,7 mld zł).

(AM, źródło: Analizy Online)