Inter Polska z ofertą dla higienistek i asystentek stomatologicznych

0
839

Pakiet ubezpieczeń oferowany przez Inter Polska, a skierowany do higienistek i asystentek stomatologicznych zapewnia ochronę na wypadek szkody wyrządzonej pacjentowi, prawną oraz w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW. Ubezpieczenie oferowane jest w wersji rozszerzonej o możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji agresji pacjenta.

– Systematycznie rośnie świadomość prawna pacjentów oraz ich oczekiwania co do rezultatów procesu leczenia, przybywa kancelarii prawnych prowadzących intensywny marketing ukierunkowany na poszukiwanie klientów z potencjalną szkodą ze strony personelu medycznego, coraz częściej słyszymy o wysokich odszkodowaniach i zadośćuczynieniach zasądzonych przez sąd w przypadku błędów względem pacjentów. Te wszystkie zmiany powodują, że właśnie ubezpieczenie OC z dodatkową ochroną prawną, które daje opiekę prawną, powinno być nieodzownym elementem ochrony ubezpieczeniowej każdej asystentki stomatologicznej i higienistki. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować specjalny pakiet ubezpieczeń dla tych grup zawodowych, uwzględniający ich potrzeby – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC Inter Polska.

Pakiet Inter dla higienistek i asystentek stomatologicznych zapewnia przede wszystkim ochronę finansów w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC w przypadku zasadnego roszczenia pacjenta. W przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania, zadośćuczynienia czy ewentualnej renty, ubezpieczyciel pokryje te koszty do wysokości sumy gwarancyjnej, która w najwyższym wariancie wynosi 100 tys. euro.

Drugim elementem pakietu jest ochrona prawna, która umożliwia szybki kontakt z prawnikiem i uzyskanie pisemnej porady prawnej, a także pokrywa koszty adwokata i opłat sądowych w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Ubezpieczony ma dostęp do 24h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu. W zależności od wybranego wariantu ochroną prawną objęte jest życie zawodowe lub dodatkowo też prywatne.

Trzeci element to ochrona HIV/WZW z dodatkową klauzulą na wypadek agresji pacjenta i NNW. Pakiet ten zapewnia dostęp do profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku podejrzenia zarażenia się od pacjenta wirusem HIV lub WZW i zwrot kosztów koniecznych badań. Gwarantuje też wypłatę odszkodowania, gdy objęty ochroną ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, oraz świadczenia pieniężnego, gdy padnie ofiarą agresji pacjenta (przy wyborze wyższego pakietu).

(AM, źródło: Inter Polska)