Aktywa zarządzane przez wiodące fundusze zmniejszyły się o 17 bln dolarów

0
211

Łączna wartość zarządzanych aktywów (assets under management, AUM) w 500 największych na świecie firmach zarządzających aktywami wyniosła 113,7 bilionów dolarów na koniec 2022 roku. To o 13,7% mniej niż w roku poprzednim, co jest pierwszym znaczącym spadkiem od czasu globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. – wynika z najnowszego badania instytutu Thinking Ahead.

Badanie ujawniło również ciągłą ewolucję proporcji inwestycji aktywnych wobec pasywnych w portfelach największych firm zarządzających aktywami. Inwestycje w fundusze zarządzane pasywnie stanowiły w 2022 r. 34,7% ogółu, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemniej, w światowej czołówce nadal znaczną większość aktywów (65,3%) stanowią te zarządzane aktywnie.

Jeśli chodzi o klasy aktywów, spadki na rynkach akcji i obligacji spowodowały delikatną zmianę w rozłożeniu akcentów, windującą udział inwestycji alternatywnych do 7,1% zarządzanych aktywów. Spadki na rynku spowodowały, że łączny udział akcji i instrumentów o stałym dochodzie zmniejszył się o 2,4 pp. z bardzo stabilnego poziomu 79–80% utrzymywanego przez ostatnich 10 lat.

Spadki na rynkach akcji i obligacji miały również wpływ na stopień konsolidacji wśród 20 największych firm zarządzających aktywami. Udział czołowej dwudziestki w łącznych aktywach spadł z 45,2% w 2021 roku do 44,2% w 2022 roku. Ich łączne zarządzane aktywa zmalały rok do roku do 50,3 bln USD. Badanie pokazało, że największym na świecie podmiotem zarządzającym aktywami pozostaje BlackRock, pomimo spadku AUM z nieco ponad 10 bln dol. do nieco ponad 8 bln dol. w 2022 roku.

– W 2022 roku, w obliczu znacznych zawirowań, wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych oraz napięć geopolitycznych, inwestorzy ponieśli straty, które skutecznie wymazały większość zysków osiągniętych w rekordowym 2021 roku. Podczas przeprowadzania tego badania, wspólnym tematem naszych rozmów z zarządzającymi było przewidywane utrzymywanie się wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas, czemu towarzyszą niepokoje dotyczące inflacji i wzrostu. Wygląda więc na to, że zarządzający inwestycjami na razie jeszcze nie odetchną z ulgą – komentuje Jessica Gao, dyrektorka instytutu Thinking Ahead.

Największe na świecie podmioty zarządzające aktywami według łącznych zarządzanych aktywów w mln dol., wg danych na dzień 31 grudnia 2022 r.

MiejsceFunduszRynekAktywa ogółem (dol.)
1.BlackRockUSA8 594 488
2.Vanguard GroupUSA7 252 612
3.Fidelity InvestmentsUSA3 655 574
4.State Street GlobalUSA3 481 473
5.J.P. Morgan ChaseUSA2 766 000
6.Goldman Sachs GroupUSA2 547 000
7.Allianz GroupNiemcy2 285 496
8.Capital GroupUSA2 175 965
9.AmundiFrancja2 031 753
10.UBSSzwajcaria1 845 000
11.BNY MellonUSA1 836 032
12.Legal & General GroupWielka Brytania1 444 393
13.InvescoUSA1 409 204
14.Franklin TempletonUSA1 387 686
15.Prudential FinancialUSA1 377 417
16.T. Rowe Price GroupUSA1 274 700
17.BNP ParibasFrancja1 269 246
18.Northern TrustUSA1 249 500
19.Morgan Stanley Inv. MgmtUSA1 234 226
20.Natixis Investment ManagersFrancja1 151 280

Thinking Ahead Institute został założony w styczniu 2015 roku i jest światową organizacją non-profit zajmującą się badaniami inwestycyjnymi i innowacjami. Stanowi rozwinięcie Thinking Ahead Group, powołanej w 2002 roku przez WTW Investments.

(AM, źródło: WTW)