Frank Reichelt nowym członkiem rady nadzorczej VIG Re

0
300

Frank Reichelt dołączy do rady nadzorczej VIG Re. Jego powołanie nastąpiło ze skutkiem od 20 października 2023 r.

Frank Reichelt spędził 17 lat w Swiss Re, pełniąc funkcję dyrektora generalnego Swiss Re Germany od 2012 r. i członka komitetu zarządzającego Swiss Re Europe od 2010 r. Wcześniej przez 23 lata pracował w Frankona Rück i Employers Re (część Grupy GE), zajmując różne stanowiska kierownicze. W latach 2012–2023 pełnił funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub członka różnych komisji Niemieckiej Izby Ubezpieczeń (GDV).

– Cieszę się, że udało nam się pozyskać Franka do rady nadzorczej VIG Re. Posiada on głęboką wiedzę na temat rynków reasekuracji w Niemczech, krajach skandynawskich i Europie Środkowo-Wschodniej oraz szerokie doświadczenie w zakresie ogólnego zarządzania – powiedział Peter Thirring, przewodniczący RN VIG Re.

– VIG Re ma doskonałe podstawy, imponujący zespół i fascynujący plan rozwoju. Chciałbym także podziękować akcjonariuszom i kolegom z rady nadzorczej za okazane zaufanie –powiedział Frank Reichelt.

(AM, źródło: VIG Re)