Aleksandra Agatowska w Radzie PBUK

0
982

26 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które m.in. uzupełniło skład Rady PBUK. Na miejsce Romana Pałaca (złożył rezygnację) wybrana została Aleksandra Agatowska, p.o. prezesa zarządu PZU Życie.

W trakcie posiedzenia  Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło też sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Biura za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium zarządowi. 

Rada działa obecnie w składzie: Ireneusz Arczewski – przewodniczący, Aleksandra Agatowska, Krzysztof Kudelski, Jerzy Lenard – członkowie.

(AM, źródło: PBUK)