Maciej Fedyna na czele Generali Polska

0
1908

26 czerwca rada nadzorcza (RN) Generali w Polsce powołała Macieja Fedynę, dotychczasowego członka zarządu odpowiedzialnego za finanse oraz szefa Concordii Polska, na stanowisko prezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali Polska. Z dniem 1 lipca zastąpi on Andreę Simoncellego, który został powołany na nowego przewodniczącego rad nadzorczych polskich towarzystw Generali oraz Generali Finance. Oprócz tego doszło do kilku ruchów kadrowych, zarówno w składach zarządów spółek grupy, jak i jej rad nadzorczych.

– Dziękuję Andrei Simoncellemu za jego zaangażowanie w przekształcenie Generali Polska w odnoszącą sukcesy firmę. Przez ostatnie pięć lat umacniał on pozycję rynkową Generali i uczynił z niej zdrową oraz rentowną firmę o bardzo wysokim współczynniku wypłacalności – powiedział Luciano Cirinà, dyrektor regionalny Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji oraz dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Generali w Polsce.

– Generali w Polsce nie tylko rozwijało się organicznie, ale także przejęło spółki Concordia Polska oraz weszło na rynek zarządzania aktywami, przejmując Union Investment, obecnie Generali Investments TFI. Andrea Simoncelli zbudował znakomity zespół profesjonalistów, którzy są gwarancją kontynuacji rozwoju Generali w Polsce. Gratuluję Maciejowi Fedynie objęcia tej ważnej funkcji i życzę mu powodzenia w nowej roli. Gratuluję również wszystkim członkom zarządu doskonałych wyników osiągniętych w ostatnich latach – dodał.

1 lipca Maciej Fedyna obejmie obowiązki prezesa zarządu Generali T.U., Generali Życie oraz Generali Finance. W obu towarzystwach na objęcie sterów musi wyrazić zgodę Komisja Nadzoru Finansowego. Nowy prezes Generali kieruje też inną spółką wchodzącą w skład grupy –  Concordia Polska TU.

– Bardzo doceniam zaufanie, jakim obdarzyła mnie rada nadzorcza i akcjonariusze Generali Polska, powierzając mi tę odpowiedzialną funkcję. Liczę na dalsze zaangażowanie wszystkich pracowników Generali Polska w kontynuację wzrostu naszej firmy – powiedział Maciej Fedyna.

– Bardzo się cieszę, że tę funkcję powierzono osobie związanej z Generali Polska od 10 lat. Jestem pewien, że Maciej, wspierany przez innych członków zarządu, poradzi sobie z nową rolą i będzie kontynuował wzrost Generali w Polsce. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować akcjonariuszom, szczególnie Luciano Cirinie, członkom EXCO i wszystkim pracownikom Generali Polska za zaufanie w ciągu tych lat, na kontynuację którego liczę w nowej roli – skomentował Andrea Simoncelli.

W związku z wyborem Macieja Fedyny, rada nadzorcza powołała z dniem 1 lipca Roberta Sagałę, dyrektora Departamentu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji Generali, na nowego członka zarządu, odpowiedzialnego za finanse w spółkach Generali Polska. Równolegle RN powołała Rajmunda Rusieckiego na członka zarządu Generali TU (z tą samą datą) w celu nadzorowania przez niego integracji sieci sprzedaży majątkowych towarzystw Concordia i Generali, a także kanału bancassurance.

Robert Sagała

Jedna zmiana nastąpiła również w radzie nadzorczej Generali Polska. Jej szeregi opuścił Gregor Pilgram. Składy RN i zarządów Generali PTE i Generali Investments TFI pozostały bez zmian.

Rajmund Rusiecki

Skrócone biogramy:

Maciej Fedyna jest związany z Generali Polska od marca 2011 r. Zaczynał pracę jako dyrektor Departamentu Controllingu, a  w 2014 r. objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów. W listopadzie 2018 r. został jednocześnie prezesem zarządu Concordia Capital i Concordia Polska TUW (obecnie Concordia Polska TU).

Robert Sagała pracuje w Grupie Generali w Polsce od października 2008 r. i od samego początku jego kariera zawodowa rozwijała się w obszarze aktuarialnym. W listopadzie 2014 r. objął funkcję głównego Aktuariusza w Generali TU i Generali Życie nadzorującego funkcję aktuarialną.

Rajmund Rusiecki jest związany z Grupą Generali w Polsce od września 2011 r., a od kwietnia 2014 r. pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż w Generali Życie. Od listopada 2018 r. jest również członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w Concordii.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl