Allianz liczy na wzrost zysków w nowej perspektywie strategicznej

0
551

Strategicznym celem finansowym Allianz jest uzyskanie 5–7% rocznego wzrostu zysku na akcję (EPS) oraz uzyskanie zwrotu z kapitału (ROE) w wysokości minimum 13%. Ich realizacja będzie możliwa dzięki stałemu wzrostowi przychodów, poprawie rentowności i efektywnemu zarządzaniu kapitałem – wynika z nowej perspektywy strategicznej Allianz na lata 2022–2024.

We wspomnianym okresie Allianz przyspieszy rentowny wzrost poprzez globalną pionizację modeli operacyjnych w różnych liniach biznesowych, umocnienie pozycji lidera na kluczowych rynkach oraz budowę skalowalnych modeli platform.

– Allianz nadal osiąga nadwyżki i osiąga lepsze wyniki, co pokazuje, że nasza strategia uproszczenia zorientowana na klienta działa – powiedział CEO Allianz Oliver Bäte. – Teraz naszym celem jest wykorzystanie naszej globalnej skali jako przewagi konkurencyjnej, aby zwiększyć zarówno naszą bazę klientów, jak i nasze marże.

Perspektywa Allianz na lata 2022–2024 opiera się na pięciu strategicznych filarach:

  1. Przekształceniu franczyz ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych i zarządzania aktywami.
  2. Wzmocnieniu pozycji lidera na kluczowych rynkach w sektorze ubezpieczeń majątkowych.
  3. Pobudzaniu wzrostu poprzez skalowalne platformy.
  4. Pogłębieniu globalnej integracji pionowej modeli operacyjnych.
  5. Wzmocnieniu produktywności i odporności kapitału.

Na lata 2022–2024 Allianz wyznaczył sobie cel osiągnięcia 5–7% skumulowanego rocznego wzrostu EPS. Tę ambicję będą napędzać trzy dźwignie: stały wzrost przychodów, poprawa rentowności i efektywne zarządzanie kapitałem.

W ciągu najbliższych trzech lat Allianz spodziewa się wygenerować 12 miliardów euro nadwyżki kapitału dzięki realizacji swoich planów operacyjnych.

W ubezpieczeniach na życie oraz zdrowotnych Allianz skoncentruje się na rozwijaniu swoich preferowanych linii biznesowych, takich jak ochrona i zdrowie, produkty typu unit-linked i produkty typu capital light. Oczekuje się również, że konwergencja działalności L/H i zarządzania aktywami Allianz w kierunku gromadzenia aktywów doprowadzi do większej synergii i efektywniejszego rozmieszczenia kapitału. To z kolei przyczyni się do poprawy wskaźników zwrotu z kapitału i wypłacalności. W miarę rozwoju potrzeb klientów oczekuje się, że rezerwy wzrosną w preferowanych liniach i zmniejszą się gwarantowane oszczędności i renty.

W ubezpieczeniach majątkowych firma  skupi się na rocznym wzroście przychodów wynoszącym 3–4% i docelowym wskaźniku mieszanym na poziomie 92%. Przewiduje się, że optymalizacja i harmonizacja produktów i procesów doprowadzi do zmniejszenia wskaźnika kosztów w działalności majątkowej do około 26% do 2024 r. Ponadto Allianz dąży do zwiększenia efektywności segmentu średnich przedsiębiorstw poprzez zrównoważenie portfela, wykorzystanie zintegrowanych narzędzi, wzmocnienie operacji w Europie i rozwijających się centrów regionalnych, a także poprzez harmonizację i uproszczenie procesów za pośrednictwem globalnej platformy informatycznej.

(AM, źródło: Allianz)