AM Best: Poturbowani przez pandemię, ale wciąż odporni

0
91

Europejscy ubezpieczyciele majątkowi doznali w 2020 r. spadku składki przypisanej brutto i zysku po opodatkowaniu, ale ich współczynniki wypłacalności pozostały silne. Czynniki pandemiczne odegrały rolę w obu elementach.

Składka przypisana brutto 30 największych ubezpieczycieli europejskich spadła po raz pierwszy od 30 lat. Straty związane z Covid-19 pomniejszyły zarobki wielu ubezpieczycieli, a łączny zysk po opodatkowaniu za 2020 r. był znacznie niższy od uzyskanego rok wcześniej. Zmiany kursów walut również nie pomogły sumom składek przypisanych brutto takich ubezpieczycieli, jak Lloyd’s, Aviva, RSA, Zurich, Chubb i directy.

Spadek zysku wynikał z zaspokojenia roszczeń pandemicznych, w tym za odwołanie imprez i z tytułu szkód wynikających z przerw w działalności niespowodowanych szkodami fizycznymi. W porównaniu z innymi rynkami światowymi, w Europie ta kwestia zaznaczyła się szczególnie ostro.

„Podczas gdy polisy BI zazwyczaj nie zapewniają ochrony, gdy nie ma fizycznych zniszczeń, ubezpieczyciele firm w wielu krajach europejskich odczuli w swoich kieszeniach niejednoznaczne zapisy w umowach, musząc wypłacać odszkodowania za przerwy w działalności z powodu lockdownu” – zwraca uwagę AM Best w swoim raporcie.

Jednocześnie 30 największych ubezpieczycieli europejskich nadal korzysta na wymaganych przez Solvency II współczynnikach minimum kapitałowego. „Ponad połowa posiada współczynnik wypłacalności powyżej 200%, co ilustruje silną pod względem wypłacalności pozycję europejskiego sektora ubezpieczeniowego” – czytamy w raporcie AM Best. Tu też pandemia wywarła wpływ.

Współczynniki wypłacalności kilku grup ubezpieczeniowych zyskały na nałożonych przez nadzory, związanych z pandemią ograniczeniach wypłaty dywidendy, chociaż nie wszystkie europejskie nadzory przyjęły takie podejście.

(AC, źródło: Insurance Journal)