Allianz: Nieoczekiwany wzrost zysku w nienormalnych czasach

0
401

Niemiecki Allianz odmówił podania prognozy za 2020 r. ze względu na niepewność co do rozwoju pandemii i pomimo osiągnięcia nieoczekiwanie 6% wzrostu zysku netto w III kwartale. Allianz, podobnie jak inni ubezpieczyciele, ostrzegał przed skutkami zgłaszania przez klientów roszczeń z tytułu spowodowanych lockdownem przerw w działalności i odwołania imprez, podczas gdy zapotrzebowanie na ubezpieczenia komunikacyjne i podróżne spadło.

Dyrektor finansowy Giulio Terzariol powiedział, że nieprzewidywalność na rynkach finansowych może jeszcze wzrosnąć ze względu na wybory w USA i odmówił udzielenia wskazówek co do wyników całorocznych, gdyż jak zauważył na konferencji prasowej, „to nie są normalne czasy”.

Zysk netto przynależny akcjonariuszom, w wysokości 2,063 mld euro w III kw., jest wyższy od 1,947 mld euro przed rokiem i od konsensusu prognoz wynoszącego 1,626 mld euro. Na wynik finansowy pozytywnie wpłynął wzrost zysku spoza podstawowej działalności Allianz. Chodzi tu o wyższe zrealizowane zyski z letniej sprzedaży portfela i mniejszą utratę wartości aktywów po dokonanym rok temu odpisie na obligacje argentyńskie.

Firma również definitywnie odwołała wykup akcji, wstrzymany wobec utrzymującej się niepewności gospodarczej. Po ogłoszeniu wyników akcje Allianz zyskały 1% wartości. Jakiś czas temu ubezpieczyciel porzucił swój cel zysku za 2020 r., wynoszący 11,5–12,5 mld euro, tłumacząc to niepewnością wynikającą z pandemii i przyznał, że spodziewa się pierwszego od niemal dekady rocznego spadku zysku. – Mamy pewność, że nie tylko przetrwamy kryzys pandemii, ale zbudujemy jeszcze silniejszy Allianz – powiedział dyrektor generalny Oliver Baete.

Współczynnik łączony w ubezpieczeniach majątkowych Allianz, przynoszących ubezpieczycielowi najwyższe dochody, w III kw. pogorszył się nieco z 94,3% do 94,5%.

(AC, źródło: Reuters)