Allianz Partners: Neckermann upadł, gwarancja uruchomiona

0
558

25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło oświadczenie o niewypłacalności. W związku z tym marszałek województwa mazowieckiego uruchomił procedurę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki udzielonej przez Allianz Partners (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce). Gwarancja opiewa na kwotę 25 mln zł.

„Jako ubezpieczyciel deklarujemy pełną współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz z podległymi mu urzędnikami. Wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej przez nas gwarancji ubezpieczeniowej” – napisano w oświadczeniu zarządu firmy ubezpieczeniowej. Urząd marszałkowski przekazał, że Neckermann Polska posiada zabezpieczenie finansowe w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych Allianz Partners: jedną z 8 grudnia 2017 r., chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., oraz drugą z 14 grudnia 2018 r., chroniącą umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

– Środki te przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju) – podkreśla Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla turystów jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zgodnie z przepisami ma ewentualnie uzupełnić środki brakujące na sprowadzenie turystów i roszczenia.

– Będziemy wypłacać środki dopiero, gdy zabraknie środków z gwarancji. Bezpośrednio nie kontaktujemy się z poszkodowanymi. Dostajemy pełną informację o tak zwanej likwidacji szkody od gwaranta, który jest pierwszym filarem – powiedziała Renata Mentlewicz, dyrektor biura TFG.

Po pierwszym półroczu 2019 TFG zgromadził 120 mln zł. – podał Forsal.pl za PAP. – Z naszych szacunków wynika, że na wypłaty dla turystów wystarczy. Jeśli by nam zabrakło, możemy – zgodnie z przepisami prawa – te pieniądze na szybko pożyczyć z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub w banku. My mamy takie zadanie, żeby wszystkie roszczenia poszkodowanych klientów zostały zaspokojone – zapewniła Renata Mentlewicz. Na pytanie, czy będzie zwiększona składka na TFG, odpowiedziała, że „wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości będą te wypłaty, jak bardzo fundusz zostanie uszczuplony”.

– Jeżeli to nie będą jakieś wysokie kwoty, to wiadomo, że nie. To nie jest nasza decyzja, to jest decyzja ministra sportu i turystyki – poinformowała*.

25 września poza granicami kraju przebywa około 3,6 tys. klientów biura. Neckermann Polska szacuje, że około 14 tysięcy klientów nie będzie miało szansy wyjechać, choć wpłacili wcześniej zaliczkę lub całą sumę za wycieczkę

– Otrzymaliśmy już od Neckermann Polska wykaz destynacji, hoteli i turystów. Staramy się teraz oszacować, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Niestety, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z coraz większej liczby miejsc docierają do nas sygnały o problemach turystów – powiedział wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Jak wynika z informacji przekazanych przez spółkę, turyści przebywają głównie w rejonie Morza Śródziemnego (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Chorwacja, Turcja). Z wielu hoteli docierają sygnały o problemach z nieopłaconym zakwaterowaniem. W celu jak najszybszego zabezpieczenia turystów, urząd marszałkowski jest w kontakcie z  Allianz Polska, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

25 września do Polski powróciła grupa ok. 500 osób. Są to powroty planowe. Turyści wracają z Turcji i Grecji. 26 września do kraju przyleci ok. 220 osób (również planowo), tym razem z Tunezji i Egiptu.

Powodem, dla którego biuro podróży podjęło decyzję o zawieszeniu wszelkiej  działalności  operacyjnej  związanej ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych, było ogłoszenie bankructwa przez Thomas Cook Group, w skład której wchodzi Neckermann Polska,  Firma podkreśla, że polski oddział pomimo stabilnej kondycji finansowej nie może funkcjonować samodzielnie bez swojej spółki‐matki.

Allianz Partners poinformował też, że w swoim Centrum Operacyjnym uruchomił dodatkowe numery telefonów dla klientów Neckermann Polska. Osoby przebywające za granicą mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00. Dla osób, których wyjazd został odwołany, dostępny jest czynny w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.

***

*https://forsal.pl/…

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl