Allianz: Sojusz na rzecz ograniczenia emisji CO2

0
415

Allianz znalazł się w gronie inicjatorów sojuszu „Net-Zero Asset Owner Alliance”. Wspierany przez ONZ sojusz właścicieli największych światowych funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli, odpowiedzialnych za kierowanie inwestycjami o wartości ponad 2,4 bln USD, ma na celu doprowadzenie w spółkach portfelowych do neutralności emisji do 2050 r.

Zobowiązanie „Net-Zero Asset Owner Alliance”, powołane przez ONZ, ogłoszono na szczycie sekretarza generalnego ONZ w sprawie działań na rzecz klimatu, który ma na celu wzmocnienie zobowiązań i przyspieszenia wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych.

– Nie ma drogi na skróty do znaczących działań w sprawie klimatu. Musimy patrzeć w długoterminowej perspektywie. Przywództwo inwestorów w tym sojuszu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ich zaangażowanie jest ważnym sygnałem, że rynki finansowe i inwestorzy słuchają głosu nauki i prowadzą nas na ścieżkę stabilności. – mówi Inger Andersen, dyrektor wykonawczy Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP)

Sojusz został zainicjowany przez Allianz, Caisse des Dépôts, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, Pension Danmark i Swiss Re na początku 2019 roku. W ciągu kilku miesięcy od momentu powstania dołączyły do niego: Alecta, AMF, CalPERS, Nordea Life and Pension, Storebrand i Zurich. Sojusz, powołany przez Inicjatywę Finansową UNEP i organizację Zasady Odpowiedzialnych Inwestycji, jest wspierany przez WWF i jest częścią kampanii „Mission 2020” – inicjatywy kierowanej przez Christianę Figueres, byłą sekretarz wykonawczą Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

– Łagodzenie zmian klimatycznych jest wyzwaniem naszego życia. Polityka, biznes i społeczeństwa na całym świecie muszą działać razem, aby szybko zmniejszyć emisje klimatyczne. My, jako właściciele aktywów, wywiążemy się z naszej odpowiedzialności i w dialogu z firmami, w które inwestujemy, kierujemy się niskoemisyjnymi praktykami biznesowymi. Już rozpoczęliśmy nasze działania i do 2050 roku nasze portfele będą neutralne dla klimatu – powiedział Oliver Bäte, CEO Allianz.

Członkowie „Net-Zero Asset Owner Alliance” zaczną współpracować z firmami, w które inwestują, aby zapewnić dekarbonizację swoich modeli biznesowych. Sojusz będzie również współpracować z innymi podmiotami, m.in. z Agendą Inwestora, inicjatywą Cele Nauki, Climate Action 100+ oraz nowo ogłoszonym sojuszem Ambition 2050.

Członkowie „Net-Zero Asset Owner Alliance” będą publicznie rozliczać się z postępów prac, ustalając i informując o celach pośrednich zgodnie z art. 4.9 porozumienia paryskiego.

(AM, źródło: Allianz)