Atradius: Niewypłacalności w trendzie zwyżkowym

0
486

Według opublikowanego przez Atradius „Barometru Praktyk Płatniczych dla Europy Zachodniej”, na koniec 2019 roku niewypłacalność firm w Europie Zachodniej wzrośnie o 2,7%. Tendencja spadkowa ma utrzymać się również w 2020 r., głównie ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niepewną przyszłość relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską czy konflikt na tle celnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

– Kończący się rok był trudny dla badanych przedsiębiorców. Wzrost niewypłacalności jest wynikiem m.in. spowolnienia gospodarczego w większości krajów Europy Zachodniej. Niestety, wszystko wskazuje, że z brakiem płynności finansowej firmy będą musiały się mierzyć również w 2020 roku – podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Z „Barometru” wynika, że firmy coraz częściej oferują swoim klientom B2B kredyty kupieckie, aby wspierać popyt wewnętrzny i pozostać konkurencyjnym na innych rynkach.

Badani dostawcy z Europy Zachodniej zadeklarowali, że 60,4% sprzedaży dokonali, udzielając odroczonego terminu płatności (41,4% w roku ubiegłym). W Europie Wschodniej jest to 67,2% (38,8%), 50,9% w obu Amerykach i 55,5% w Azji Pacyficznej.

Średnio prawie 30% faktur wystawionych w sektorze B2B w Europie Zachodniej pozostało niezapłaconych w terminie. Jak można było oczekiwać, ze względu na utrzymującą się niepewność co do przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a UE oraz związane z tym negatywne perspektywy wypłacalności dla Wielkiej Brytanii i Irlandii, badani w obu krajach udzielali krótszych terminów płatności niż w ubiegłym roku. W Wielkiej Brytanii było to 20 dni (24 dni w roku ubiegłym), a w Irlandii 28 dni (31 dni).

– Przedsiębiorcy w Europie Zachodniej są coraz bardziej świadomi ryzyka, jakie niesie niepewna i niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, czy globalne konflikty handlowe. Dodatkowo prognozowane spowolnienie powoduje, że decydują się na zabezpieczenie swoich należności, m.in. poprzez ubezpieczenie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że profesjonalne wsparcie jest konieczne w zarządzaniu wierzytelnościami – podkreśla Paweł Szczepankowski.

Raport „Barometr Praktyk Płatniczych dla Europy Zachodniej”, opublikowany przez Atradius w październiku 2019, został przeprowadzony w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

(AM, źródło: Atradius)