Allianz Trade: Polscy eksporterzy są ostrożnymi optymistami

0
794

73% polskich firm jest spokojnych o perspektywy eksportu w 2024 r. Ostrożność jednak ich nie opuszcza – zarządzający nimi są najmniej optymistyczni w porównaniu z przedsiębiorcami z innych krajów – wynika z badania Allianz Trade.

Polskie firmy widzą zagrożenia. Obawy o czynniki geopolityczne (wojny, wybory i zmienność na wielu rynkach – a w konsekwencji protekcjonizm i bariery w wolnym handlu) wyrażało 70% z ich przedstawicieli. Polscy eksporterzy obawiają się też rosnących problemów z opóźnieniami płatności, gdyż na tle innych badanych rynków ponoszą największe ryzyko z tym związane – 32% ankietowanych znad Wisły otrzymuje należności eksportowe po 70 dniach i więcej, podczas gdy np. terminy takie wskazuje tylko 11–15% firm brytyjskich, francuskich czy hiszpańskich.

– Czy polskie firm mają słabszą pozycję (i markę) wobec odbiorców, czy w swojej ekspansji skłonne są ryzykować bardziej, zdobywając nowe rynki, niż przedsiębiorcy z innych krajów, czy może to ich strategia biznesowa – już niekoniecznie niższe ceny, ale dłuższe terminy płatności? Na pewno w kwestii szybszego obiegu należności polscy eksporterzy mają jeszcze duże pole do poprawy i zyskania na tle firm z innych krajów – ocenia Sławomir Bąk, członek zarządu ds. oceny ryzyka Allianz Trade w Polsce.

Wysokie koszty w ojczyźnie

Najczęstszym zagrożeniem biznesowym wskazywanym przez polskie firmy były wysokie koszty – operacyjne, wymiany handlowej i inwestycji (83% wskazań). Wciąż wysoko na liście zagrożeń jest dostępność i koszt pracowników (49%) oraz obawy o dostępność i jakość poddostawców (54%). Stąd też tylko 16% polskich eksporterów, najmniej wśród innych badanych rynków, myśli o przyspieszeniu rozbudowy swoich łańcuchów dostaw na lokalnym rynku.

– Jest to logiczne: wysokie koszty i w ogóle dostępność finansowania w Polsce, jedne z najwyższych kosztów energii w Europie, malejąca dostępność pracowników (najniższe w UE bezrobocie) oraz zamknięcie istotnych rynków zaopatrzenia na wschodzie nie sprzyjają niestety obecnie rentowności i biznesowej ciągłości zaopatrywania się u polskich poddostawców – podsumowuje Sławomir Bąk.

Allianz Trade przeprowadził ankietę wśród ponad 3000 eksporterów z Chin, Francji, Niemiec, Włoch, Polski (ponad 400 firm), Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA w ramach trzeciej edycji globalnego badania.

(AM, źródło: MultiAN)