Allianz Trade: Polscy eksporterzy w czołówce umiędzynarodowienia produkcji i digitalizacji

0
531

Allianz Trade przeprowadził badanie 3000 eksporterów z 7 wiodących gospodarek Zachodu, wśród których znalazło się także ponad 400 polskich przedsiębiorstw. Z odpowiedzi ankietowanych z naszego kraju wynika, że już nie tylko konkurowanie ceną jest pomysłem na polski eksport – obecnie uwagę zwraca duża, nawet większa niż średnia internacjonalizacja produkcji oraz bycie w czołówce unowocześnienia i digitalizacji procesu dotarcia do klienta.

Badanie pokazało, że strategią wielu polskich eksporterów jest umieszczanie produkcji jak najbliżej rynków docelowych lub/oraz wykorzystanie dostępnych międzynarodowych jej komponentów, co daje elastyczność produkcji, dostosowanie jej do odbiorców – 78% wskazań (najwięcej spośród wszystkich badanych krajów) wobec średniej na poziomie 72% dla wszystkich respondentów. Polskie firmy okazały się także najbardziej „ucyfrowione”. Na poszczególnych polach z tym związanych są na pierwszym miejscu albo w ścisłej czołówce. Mowa tutaj o wykorzystaniu takich narzędzi, jak handel elektroniczny B2B, użycie w handlu usług sieciowych i chmur obliczeniowych, a także o wykorzystaniu oprogramowania wspierającego pracę zespołową i kontakt oraz zarządzanie produkcją i inne aktywności, oraz o rekrutowaniu talentów i pracowników w sieciach społecznościowych, używaniu elektronicznych faktur czy big data – centrów obliczeniowych.

Z badania wynika ponadto, że eksporterzy z naszego kraju to średnio większe firmy (pod względem obrotów) niż w innych państwach. Eksport polskich przedsiębiorstw nie jest co prawda domeną jedynie tych największych, ale mimo wszystko jest bardziej skoncentrowany niż w innych krajach. Wśród zagrożeń 73% polskich firm wskazuje obawę o brak wykwalifikowanych pracowników. W skali globalnej wśród przedsiębiorców dominuje obawa o wydłużaniu się płatności i problemach z ich odzyskiwaniem (42% wszystkich ankietowanych).

Cyfrowe narzędzia zarządzania i dotarcia do klienta – powszechność ich wykorzystania wśród firm

(AM, źródło: MultiAN)