Allianz z ofertą zniżek na wybrane pakiety w Allianz Rodzina

0
168

Wraz z początkiem roku Allianz przygotował specjalną promocję na pakiety „Małżonek/Partner” i „Senior”, dostępne w ramach ubezpieczenia grupowego Allianz Rodzina. Firmy, które zdecydują się na taką umowę od 15 stycznia do końca marca, mogą skorzystać ze specjalnych cen dodatkowych pakietów dla swoich pracowników

– Ubezpieczenia grupowe to rynek, który z roku na rok dynamicznie się rozwija. Spodziewamy się także, że w najbliższych latach może stać się dominującą częścią całego działu ubezpieczeń na życie. Dlatego w sierpniu 2020 roku zaprezentowaliśmy nasz odświeżony produkt grupowy Allianz Rodzina, a teraz proponujemy wybrane pakiety w atrakcyjnych cenach. Chcemy, aby nasza oferta spełniała oczekiwania zarówno pracodawców, jak i pracowników – mówi Damian Zieliński, menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych i  Zdrowotnych Allianz Polska.

Allianz Rodzina to oferta bazowa oraz pakiety dodatkowe. Tę pierwszą przygotowuje się, wybierając wspólnie z pracodawcą zakres główny dla pracowników. Ci ostatni mają możliwość indywidualnego wyboru dodatkowych pakietów – m.in. onkologicznego, kardiologicznego, komunikacyjnego, chorobowego, dziecko czy senior – jako uzupełnienia oferty bazowej.

– Wszystkie pakiety dodatkowe dostępne w ramach ubezpieczenia Allianz Rodzina zostały przygotowane tak, aby pracownicy i ich najbliżsi mieli szeroki zakres świadczeń, dopasowany do ich potrzeb. Zależy nam na tym, aby to pracownik decydował, jakie pakiety dodatkowe są mu potrzebne w danym momencie – dodaje Damian Zieliński.

Pakiet „Małżonek/Partner” dotyczy zdarzeń związanych z małżonkiem/partnerem osoby ubezpieczonej i zabezpiecza następstwa wypadków, takie jak leczenie w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu – bez konieczności przystępowania małżonka/partnera do ubezpieczenia. Cechą charakterystyczną tej oferty jest możliwość pokrycia kosztów leczenia małżonka/partnera poniesionych na terenie Polski w następstwie wypadku. Zakres obejmuje m.in. honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, operacje plastyczne zalecone przez lekarza,  koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym,  koszty lekarstw, zakupu lub wypożyczenia protez i sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, środków pomocniczych i opatrunkowych zaleconych przez lekarza,  koszty transportu medycznego ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia. W ramach propozycji promocyjnej Allianz oferuje 30% zniżki na ten pakiet.

Pakiet „Senior” jest przeznaczony dla rodziców ubezpieczonego i nie posiada ograniczenia wiekowego. Unikalnym ryzykiem uwzględnionym w tym pakiecie jest poważne zachorowanie rodzica oraz szeroki zakres świadczeń opiekuńczych, m.in. opieka pielęgniarki i pomoc domowa w razie pobytu w szpitalu, wizyta lekarska, wizyta pielęgniarki i pomoc domowa w razie wypadku oraz organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku choroby, zaostrzenia choroby lub wypadku. W ramach propozycji promocyjnej Allianz oferuje 50% zniżki na ten pakiet.

(AM, źródło: Allianz)