TUW „TUW” z ofertą ubezpieczenia OZE dla rolników

0
145

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaproponowało swoim członkom możliwość ubezpieczenia, w ramach Pakietu Super Rolnik 2021, całej gamy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody powstałe m.in. na skutek działania deszczu nawalnego, gradu, silnego wiatru, śniegu i lodu, uwzględniając także ryzyka przepięcia, powodzi, pożaru, uderzenia pojazdu czy upadku drzewa. Ponadto szklane elementy mikroinstalacji mogą być ubezpieczone od ryzyka stłuczenia, które obejmuje ochroną szkody w postaci zarówno stłuczenia (rozbicia), jak i pęknięcia. Ochrona może także zostać rozszerzona o szkody będące następstwem kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. Towarzystwo odpowiada również za uzasadnione i udokumentowane koszty demontażu i montażu oraz transportu uszkodzonych elementów instalacji do miejsca naprawy i z powrotem.

TUW „TUW” jest w stanie zaoferować ochronę nie tylko dla najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji. Oferta obejmuje bowiem w zasadzie wszystkie dostępne w kraju źródła OZE, takie jak energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia fal, prądów i pływów morskich, energia otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

(AM, źródło: TUW „TUW”)