Allianz zwiększył zysk operacyjny o blisko jedną trzecią

0
346

W ubiegłym roku Allianz odnotował łączne przychody w kwocie 148,5 mld euro. To o 5,7% więcej niż w 2020 r., gdy uplasowały się one na poziomie 140,5 mld euro. W tym samym czasie zysk operacyjny firmy wzrósł o 24,6% r/r, z 10,8 mld euro do 13,4 mld euro.

– Dzięki rekordowo wysokiemu zyskowi operacyjnemu, silnemu wzrostowi wartości w ubezpieczeniach na życie, ochronie zdrowia i zarządzaniu aktywami oraz znacznie poprawionym marżom na rachunku bieżącym i produktywności zwiększamy siłę naszej globalnej franszyzy – powiedział Oliver Bate, CEO Allianz.

W segmencie majątkowym łączne przychody ubezpieczyciela wzrosły do 62,3 mld euro (59,4 mld euro przed rokiem). Wzrost wewnętrzny wyniósł 4,1%, głównie za sprawą Allianz Partners, AGCS i Australii. Zysk operacyjny wzrósł o 30,6%, z 4,4 mld euro do 5,7 mld euro. Wskaźnik mieszany poprawił się o 2,5% do 93,8% pomimo wysokich roszczeń z tytułu zdarzeń pogodowych. W ubezpieczeniach na życie i zdrowie bieżąca wartość składek netto wzrosła z 61,5 mld euro do 78,7 mld euro. Zysk operacyjny wzrósł z kolei do 5 mld euro (4,4 mld euro w 2020 r).

Współczynnik kapitalizacji Solvency II wyniósł 209%, wobec 207% na koniec 2020 r.

(AM, źródło: xprimm.com)