UOKiK nie wszczął postępowania w sprawie zmienionych zasad likwidacji szkód w PZU

0
1687

Po zawiadomieniu Związku Dealerów Samochodów dotyczącym praktyk PZU SA Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wszczął postępowania, ale zapewnił wnioskodawców, że uważnie monitoruje sytuację na rynku.

Sprawa dotyczy zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez PZU SA, jakie w grudniu ubiegłego roku ZDS złożył do UOKiK. Chodzi o zmiany w procedurach rozliczania kosztów likwidacji szkód zgłaszanych w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, poprzez ich rozliczenie według warunków obowiązujących w sieci preferowanej PZU.

W odpowiedzi przesłanej organizacji UOKiK poinformował, że nie podjął postępowania w związku ze sposobem kalkulacji przez ubezpieczyciela kosztów napraw oraz współpracy z warsztatami zrzeszonymi w ramach sieci preferowanej. Urząd uznał bowiem, że takie działanie nie stanowi niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję. Podobnie została oceniona praktyka przekładania przez zakład wynegocjowanych cen na ostateczne kalkulacje, będące podstawą określenia wysokości kosztów. UOKiK przeanalizował również praktyki stosowane przez PZU pod kątem możliwości nadużywania pozycji dominującej jednak nie stwierdził, aby działania ubezpieczyciela można było za takie uznać.

Jednocześnie Urząd podkreślił, że obserwuje sytuację na rynku i podejmie odpowiednie kroki w przypadku stwierdzenia ograniczenia konkurencji na rynku.

Wcześniej prezes Urzędu wszczął trzy postępowania wyjaśniające w zakresie praktyk stosowanych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprawa została wszczęta wskutek wystąpienia, jakie 5 października złożyły do UOKiK Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Polska Izba Motoryzacji oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Zawiadamiano w nim o podejrzeniu stosowania przez m.in. PZU SA, STU Ergo Hestia oraz TUiR Warta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz ograniczających konkurencję na rynku napraw komunikacyjnych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl