Allianz Życie może nabyć akcje PTE Allianz

0
373

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu odbywającym się 13 października jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Allianz Życie Polska 30 540 akcji zwykłych imiennych serii B PTE Allianz Polska od Allianz SE.

PTE Allianz Polska zajmie drugą pozycję na rynku funduszy emerytalnych, zarządzając na koniec czerwca obecnego roku aktywami OFE o wartości 46,34 mld zł (wg danych Analiz Online). Suma ta zapewniła towarzystwu udział w rynku otwartych funduszy emerytalnych na poziomie 25,8%

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)