AM Best: Podejrzanie tanio w Zatoce Perskiej

0
455

Warunki silnej konkurencji na rynkach ubezpieczeniowych krajów należących do Rady Krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie) budzą obawy o adekwatność cenową. Jest to jeden z czynników powodujących, że agencja ratingowa AM Best utrzymuje negatywną perspektywę dla rynków ubezpieczeniowych regionu Zatoki Perskiej.

Do czynników tych zaliczają się też niepewność związana z pandemią i ryzyko, że niestabilność cen ropy będzie utrzymywać presję ekonomiczną w regionie. Wahania na rynku finansowym i zniżkujące wyceny nieruchomości oraz opóźnienia w płatnościach również nie sprzyjają poprawie perspektyw. Czynniki te są jednak częściowo równoważone przez zacieśnianie nadzoru i kontroli oraz złagodzenie napięć geopolitycznych w regionie. AM Best dostrzega szanse na konsolidację rynku wraz ze zwiększoną aktywnością w zakresie fuzji i przejęć oraz stwierdza na ogół dobry poziom kapitalizacji regionalnych ubezpieczycieli, których bilanse okazały się odporne na scenariusze wstrząsowe. Jednak dalsze utrzymywanie się niepewności grozi ubezpieczycielom niestabilnością kapitałową i kurczeniem się marż zysku.

(AC, źródło: Meir)