Pandemia nie spowodowała odwrotu od ubezpieczeń

0
613

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w ubiegłym roku Polacy nie rezygnowali z ochrony ubezpieczeniowej.

–– W 2020 r. Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia około 63,5 mld zł, czyli prawie tyle samo co rok wcześniej. Zachowanie przez klientów ochrony jest kluczowe, bo pandemia nie oznacza, że zwykłych, codziennych szkód zdarza się mniej – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

W minionym roku polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,7 mld zł odszkodowań i świadczeń

– W 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili łącznie prawie tyle samo odszkodowań i świadczeń, co rok wcześniej. Różnica nie przekracza 3,5% – zauważył Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Polscy ubezpieczyciele wypracowali 6 mld zł zysku netto, czyli o 15,6% mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego.

– Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem. Ubezpieczają obroty handlowe o wartości 575 mld zł, co pozwala sprawnie funkcjonować przedsiębiorstwom w czasie pandemii. Ubezpieczyciele mają także bardzo silną pozycję kapitałową, która pozwala im prowadzić bezpieczną działalność, pomimo wahań koniunktury – podsumował Jan Grzegorz Prądzyński.

Dział I wychodzi z pandemicznego dołka

Na koniec 2020 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 20 745,57 mln zł. Był to rezultat o 2,42% niższy od uzyskanego w roku poprzednim (21 259,32 mln zł). Na uwagę zasługuje fakt, że wskaźnik tempa obniżki był wyraźnie wyższy od odnotowanego w I kw. (0,27%), a jednocześnie niższy od wykazanego w I półroczu (4,4%) oraz po 3 kwartałach (3,1%).

Rosną przychody z polis wypadkowych

Pozycję sektorowego lidera pod względem wielkości generowanej składki utrzymały ubezpieczenia z gr. 1 (na życie), które wypracowały przypis w wysokości 7955,39 mln zł składek, wobec 7839,76 mln zł przed rokiem (+1,47% r/r). Na drugim miejscu znalazły się ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 6637,09 mln zł – o 5,02% więcej niż w 2019 r. (6319,67 mln zł). Polisy z UFK (gr. 3), które jeszcze niedawno były filarem sprzedaży „życiówki” pozostały segmentem numer trzy pod względem wielkości generowanego przypisu. W 2020 r. uplasował się on na poziomie 5884,51 mln zł – o 14,03% niższym od odnotowanego rok wcześniej, tj. 6845,16 mln zł.

Wypłaty z „uefek” przesądziły o spadku wartości zaspokojonych roszczeń

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2020 r. uplasował się na poziomie 2207,81 mln zł – o 14,25% niższym od ubiegłorocznego (2574,73 mln zł). Wynik techniczny wyniósł 2970,27 mln zł, wobec 3265,21 mln zł przed rokiem (-9,03% r/r). Sektor życiowy zapłacił w sumie 626,61 mln zł podatku dochodowego. Rok wcześniej kwota ta wyniosła 695,21 mln zł, co oznacza spadek o 9,87% r/r. Łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto spadła o 9,58%, z 18 558,62 mln zł do 17 415,9 mln zł rok wcześniej. Warto jednak mieć na uwadze, że był to w głównej mierze efekt wynoszącej ponad 1,5 mld zł obniżki wypłat w gr. 3, natomiast w ubezpieczeniach wypadkowych i na życie wartość wypłat wzrosła łącznie o ok. 800 mln zł.

– Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, wyniki odzwierciedlają niestety zwiększoną śmiertelność w Polsce w 2020 r. Wartość świadczeń z ochronnych ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku o ponad 10% – wskazał Jan Grzegorz Prądzyński.

„Majątek” na niewielkim plusie

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały 42 675,89 mln zł – o 0,28% więcej niż przed rokiem,  (42 555,73 mln zł). Niewielki wzrost był efektem wyraźnego spadku przychodów w segmencie komunikacyjnym, który udało się zniwelować zwiększonym przychodem z pozostałych polis majątkowych.

Mniej składek z OC, więcej z AC

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 14 631,21 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 14 924,34 mln zł, co oznacza spadek o 1,96% r/r. Wyższe przychody wypracował z kolei segment AC pojazdów lądowych. Towarzystwa zebrały z tego typu polis 8797,31 mln zł składek – o 0,09% mniej niż przed rokiem (8668,73 mln zł).

Rośnie popularność OC ogólnej

Wśród pozakomunikacyjnych ubezpieczeń majątkowych uwagę zwracał wzrost w ubezpieczeniach szkód związanych z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi. Przypis składki w tym segmencie wzrósł o 10,99% r/r – z 3546,51 mln zł do 3936,27 mln zł. Z kolei wynik sprzedażowy w segmencie ubezpieczeń OC ogólnej wyniósł 2548,73 mln zł, wobec 2383,21 mln zł rok wcześniej (+6,95% r/r).

Wartość szkody coraz wyższa

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2020 r. wyniósł 3882,37 mln zł i był o 16,38% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej, wynoszącego 4642,82 mln zł. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 3136,76 mln zł. Rezultat ten było o 6,98% wyższy od wykazanego na koniec 2019 r. (2932,05 mln zł). W minionym roku dział II wypłacił łącznie 22 233,83 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 1,24% mniej niż rok wcześniej (22 511,85 mln zł). W analizowanym okresie towarzystwa wypłaciły w sumie 9002,18 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 4,76% mniej niż przed rokiem (9452,11 mln zł). Z kolei łączna kwota roszczeń zaspokojonych z AC uplasowała się na poziomie 5469,44 mln zł, wobec 5545,12 mln zł rok wcześniej (-1,36% r/r).

– Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi była bardzo podobna do tej z 2019 r., mimo mniejszego ruchu pojazdów. O ile średnia składka za ubezpieczenie OC ppm spadła z 523 zł do 500 zł, to wartość średniej szkody wzrosła z 7,8 tys. zł do 8,2 tys. zł – wskazał Andrzej Maciążek.

W 2020 r. sektor majątkowy zapłacił w sumie 812,63 mln zł podatku dochodowego (719,15 mln zł przed rokiem, +13% r/r).

Ubezpieczyciele wspierają walkę z pandemią

W 2020 r. branża ubezpieczeniowa mocno zaangażowała się w pomoc w walce z pandemią. W kwietniu PIU opracowała 14 rekomendacji dla klientów w trudnej sytuacji finansowej. Obejmowały one posiadaczy pojazdów, kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, ponad 4 tys. touroperatorów, kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych, biorących udział w likwidacji szkód oraz lekarzy i ratowników medycznych.

Z kolei w listopadzie 18 firm ubezpieczeniowych podjęło decyzję o sfinansowaniu dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu przez pół roku 100 dodatkowych konsultantów jest do dyspozycji osób poszukujących informacji związanych z pandemią i zakażeniem koronawirusem. W przedsięwzięciu wzięły udział następujące zakłady: Allianz, Aviva, AXA, Compensa, Credit Agricole Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Generali, InterRisk, MetLife, PKO Ubezpieczenia, Grupa PZU, Saltus, TUW „TUW”, UNIQA, Unum, Vienna Life, Warta i Wiener.

– Naszą społeczną rolą jest niesienie pomocy w najtrudniejszych sytuacjach życiowych – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl