AM Best: Rosnące ceny i popyt na reasekurację dają stabilną perspektywę

0
138

Agencja ratingowa AM Best utrzymuje stabilną perspektywę dla globalnego segmentu reasekuracyjnego. Rosnący popyt na reasekurację podtrzymują ubezpieczyciele, poszukujący stabilnych wyników i wydajności kapitałowej w niepewnym otoczeniu.

Raport przytacza również pewne czynniki negatywne, takie jak historycznie niskie oprocentowanie inwestycji o ustalonym dochodzie, które w większości przypadków jest poniżej kosztów inflacji i niekorzystne rozwiązanie rezerw w liniach wypadkowych będące skutkiem inflacji społecznej (zjawisko niespodziewanego wzrostu kosztów roszczeń będące efektem trendów społecznych i perspektywy pozwów sądowych).

AM Best oczekuje poprawy cen w większości linii biznesowych przy styczniowych odnowieniach, chociaż prawdopodobnie w tempie wolniejszym niż w poprzednich latach. Skutki szkód powodziowych w Europie i huraganowych w USA (Ida) położyły kres nadziejom ubezpieczycieli i reasekuratorów na stosunkowo łagodny pod względem strat katastroficznych rok 2021. Niekorzystne trendy co do kosztów likwidacji szkód i wysoka aktywność katastroficzna nadal pomniejszają zwroty na kapitale, więc branża powinna koncentrować się na konieczności dążenia do wzrostu stawek. Wzrost popytu na pojemność reasekuracyjną pozwolił mniejszym reasekuratorom odgrywać większą niż dotychczas rolę. Rynek reasekuracji życiowej uległ koncentracji, ograniczając się do kilku dobrze skapitalizowanych firm, co częściowo łagodzi presję konkurencyjną.

(AC, źródło: Insurance Journal)