Analitycy pozytywnie oceniają perspektywy PZU

0
839

Zdaniem analityków finansowych warto inwestować w akcje PZU. W ich ocenie są one niedowartościowane, a jednocześnie stanowią „bezpieczny papier”.

Michał Konarski, analityk BM mBanku, uważa, że niedoszacowanie akcji jest pokłosiem rezygnacji PZU z wypłaty dywidendy w 2020 roku. W tym roku zakład ma jednak podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Marta Czajkowska-Bałdyga, analityczka Haitong Banku, uważa, że kondycja firmy pozwoli na wypłacenie przynajmniej 80% zysku. Łukasz Jańczak, analityk Ipopemy Securities, ocenia z kolei, że akcje zakładu są dobrym wyborem dla inwestorów poszukujących bezpiecznej bazy kapitałowej i regularnych dywidend. Analityk BM mBanku uważa z kolei, że atutem PZU jest też to, iż pandemia pozytywnie wpłynęła na biznes majątkowy grupy a w przyszłości może okazać się pozytywnym impulsem dla działalności życiowej. Marta Czajkowska-Bałdyga jest też zdania, że spodziewana poprawa wyników w bankach należących do PZU pozytywnie wpłynie na wyniki ubezpieczyciela. Łukasz Jańczak nie spodziewa się, aby nowa strategia firmy, która zostanie zaprezentowana pod koniec marca różniła się znacząco od poprzedniej. Analityk oczekuje dalszego rozwoju biznesu zdrowotnego i utrzymania wysokich dywidend pod warunkiem braku akwizycji.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 11 marca, Karolina Wysota „PZU da jeszcze zarobić akcjonariuszom”:
https://www.pb.pl/pzu-da-jeszcze-zarobic-akcjonariuszom-1110833

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)