SPBUiR: Pośrednicy nie powinni podlegać europejskiemu systemowi DORA

0
187

Europejska Federacja Pośredników Ubezpieczeniowych (BIPAR), do której należy Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, pozytywnie przyjmuje cel rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych Unii Europejskiej (DORA), jakim jest zapewnienie pośrednikom ubezpieczeniowym większego bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia cyfrowe. Jednocześnie opowiada się za całkowitym wyłączeniem mikropośredników i MŚP ubezpieczeniowych z systemu.

Organizacja podkreśla, że pośrednicy, a w szczególności mali i średni (MŚP), nie powinni być objęci zakresem DORA, ponieważ architektura regulacyjna nie jest dostosowana do sektora ubezpieczeniowego. W dodatku szczególną trudność sprawi zapewnienie rzeczywistej proporcjonalności  w praktyce.

Tłumacząc swoje stanowisko, organizacja zwraca uwagę, że struktura DORA nie jest oparta na podejściu oddolnym. Dlatego bardzo trudno będzie zapewnić niezbędną proporcjonalność dla ponad 500 tys. pośredników objętych potencjalnie wymogami rozporządzenia, a czynnik ryzyka wynikający z działalności mikropośredników oraz MŚP nie kwalifikuje ich jako podmiotów finansowych podlegających systemowi DORA. Istnieje ryzyko, że włączenie pośredników w zakres DORA spowoduje niepotrzebne powielenie lub potrojenie wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. DORA zawiera także ograniczoną liczbę zwolnień ze swoich wymogów (10 z ponad 100) wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

BIPAR zaleca, aby promować stanowisko, zgodnie z którym z zakresu DORA wyłączeni będą pośrednicy ubezpieczeniowi, mikrofirmy oraz MŚP. Organizacja wskazuje na potrzebę podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia tego postulatu. W tym celu członkowie BIPAR, m.in. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych podejmują starania na poziomie krajowym w celu promowania ograniczenia zastosowania DORA do pośredników ubezpieczeniowych.

Więcej na temat systemu DORA i jego wpływu na ubezpieczenia

(AM, źródło: SPBUiR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here