Analizy Online: Prawie 2 bln zł oszczędności gospodarstw domowych

0
169

Na koniec września 2020 roku oszczędności polskich gospodarstw domowych zbliżyły się do 1,7 bln zł. To o blisko 28 mld zł więcej niż kwartał wcześniej – wynika z danych zgromadzonych przez Analizy Online.

Według raportu AO, w III kwartale depozyty terminowe i bieżące w bankach i SKOK-ach przyrosły jedynie o 1,7 mld zł – do 971 mld zł. Beneficjentem spadającego oprocentowania depozytów, a także dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych stały się fundusze inwestycyjne oraz w mniejszym stopniu akcje i ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane w ramach polis na życie z UFK. Na koniec września aktywa zgromadzone w UFK osiągnęły poziom 46,1 mld zł.

Jedynym segmentem, który odnotował spadek aktywów w trzecim kwartale okazały się otwarte fundusze emerytalne. Na koniec września aktywa zgromadzone w OFE wyniosły 128,6 mld zł – o ponad 3 mld zł mniej niż na koniec II kw. 2020 r. Za to z miesiąca na miesiąc rosną środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych – w III kwartale aktywa w nich zgromadzone wzrosły o 0,5 mld zł, do 2 mld zł. Fundusze PPK co miesiąc są zasilane nowymi wpłatami od pracodawców i pracowników, a także w wybranych miesiącach wpłatami z Funduszu Pracy (powitalnymi i rocznymi). To pozwala na systematyczny wzrost aktywów, nawet w przypadku giełdowych turbulencji. 

Ze wstępnych szacunków Analiz Online wynika, że IV kwartał był jeszcze lepszy dla oszczędności polskich gospodarstw domowych. AO szacują, że przyrost kwartalny mógł być ok. 3 razy wyższy niż w trzecim kwartale.

(AM, źródło: Analizy Online)