Gabriel Bernardino kończy swoją misję w EIOPA

0
399

W marcu, po zakończeniu drugiej pięcioletniej kadencji Gabriel Bernardino opuści stanowisko przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jego obowiązki do czasu oficjalnej nominacji nowego szefa EIOPA będzie pełnić Peter Braumuller, obecny wiceprzewodniczący urzędu.

Na konferencji prasowej, która odbyła się z okazji 10. edycji dorocznej konferencji EIOPA, wyjaśniono, że proces wyboru nowego przewodniczącego jest w toku, ale Rada Organów Nadzoru EIOPA nie ma w nim ostatniego słowa. Najprawdopodobniej do końca marca krótka lista nominacji zostanie udostępniona do końcowych debat i decyzji w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Zgodnie z regulaminem EIOPA jego przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż dwie kadencje.

Gabriel Bernardino jest pierwszym przewodniczącym EIOPA. Został wybrany przez Radę Organów Nadzoru EIOPA w dniu 10 stycznia 2011 r. Jego nominacja nastąpiła po wstępnej selekcji Komisji Europejskiej i została potwierdzona przez Parlament Europejski po wysłuchaniu publicznym, które odbyło się 1 lutego 2011 r. Gabriel Bernardino przejął obowiązki 1 marca 2011 r. Natomiast 16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski potwierdził jego nominację na drugą pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się 1 marca 2016 r.

Wcześniej Gabriel Bernardino był dyrektorem generalnym Dyrekcji ds. Rozwoju i Stosunków Instytucjonalnych w Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

(AM, źródło: xprimm.com)