Analizy Online: Wszystkie OFE zarobiły we wrześniu

0
178

W wrześniu otwarte fundusze emerytalne zarobiły średnio 0,4%, a aktywa zgromadzone w ich portfelach powiększyły się o niecałe 0,5 mld zł, do 186,8 mld zł. Od początku roku OFE zyskały solidne 48,2% – wynika z raportu Analiz Online.

Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – OFE PZU „Złota Jesień” oraz UNIQA OFE (po 0,7%). Wyniki za ostatnie 12 miesięcy wahają się od 44 do 52%. Najlepiej w skali roku wypada „Złota Jesień” (52%), a najgorzej MetLife OFE  (20,2%).

Mimo wrześniowej korekty na rynku akcji, OFE zdołały wypracować dodatnie stopy zwrotu, a to przyczyniło się do wzrostu wartości aktywów zgromadzonych w ich portfelach. Według szacunków Analiz Online wyniki zarządzania przyniosły około 0,9 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł niecałe 0,5 mld zł (0,3%).

Na koniec września w OFE zgromadzone było łącznie 186,8 mld zł, czyli w 8 miesięcy ich wartość wzrosła aż o niemal 38 mld zł. Największą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało UNIQA OFE. W przypadku Metlife OFE oraz OFE Pocztylion mieliśmy z kolei do czynienia ze spadkiem aktywów o 0,1%. Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE – na koniec września warte one były ponad 49,1 mld zł, co stanowi 26,3% udziału w rynku.

– Kolejne miesiące pokazują, że OFE skutecznie pomnażają oszczędności emerytalne Polaków. Dzieje się tak mimo tego, że nie zawsze warunki rynkowe sprzyjają wzrostowi wartości aktywów w portfelach funduszy emerytalnych – pomimo spadków na wielu rynkach we wrześniu, OFE i tak osiągnęły satysfakcjonujące stopy zwrotu. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy OFE zarobiły dla swoich klientów blisko 50 proc. Naturalnie nastąpiło to wkrótce po przecenach spowodowanych wybuchem pandemii, ale wynik ten, zarówno w kontekście niskich stóp procentowych, jak również wysokiej inflacji, robi duże wrażenie. Doświadczenie pokazuje, że rynek kapitałowy może nie tylko chronić długoterminowe oszczędności przed utratą wartości pieniądza w czasie, ale również skutecznie go pomnażać. Warto więc rozważyć korzystanie z produktów emerytalnych, które pozwalają inwestować na rynku kapitałowym. Szkoda też, że nie doszło do obiecywanej prywatyzacji środków z OFE. W tych okolicznościach taka zmiana mogłaby przyczynić się do zwiększenia zainteresowania różnymi formami długoterminowego oszczędzania – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

(AM, źródło: Analizy Online, IGTE)