Andreas Brandstetter nadal na czele Insurance Europe

0
375

Zgromadzenie Ogólne Insurance Europe jednogłośnie zdecydowało o przedłużeniu o kolejne trzy lata wygasającego w czerwcu mandatu Andreasa Brandstettera jako przewodniczącego organizacji.

– Jestem bardzo zaszczycony, że poproszono mnie o kontynuowanie funkcji prezesa Insurance Europe. Społeczeństwo stoi przed wieloma wyzwaniami, a nasza branża ma do odegrania kluczową rolę. Mamy również do czynienia z pracowitą agendą legislacyjną dotyczącą szeregu tematów, w które ubezpieczyciele będą mogli wnieść swój wkład, w tym zmian klimatycznych, agendy cyfrowej i przeglądu Solvency II – powiedział Andreas Brandstetter.

Zgromadzenie wybrało również Sandro Panizzę, dyrektora ds. ubezpieczeń i inwestycji Grupy Generali, na wiceprezesa Insurance Europe. 

– Cieszę się, że zostałem wybrany do reprezentowania naszej branży. Ubezpieczyciele odgrywają tak ważną rolę we wprowadzaniu pozytywnych zmian i ochronie naszego społeczeństwa, zarówno jako główni inwestorzy długoterminowi, jak i podmioty ponoszące ryzyko finansowe – powiedział Sandro Panizza

(AM, źródło: Insurance Europe)