Andrzej Sołdek powołany na stanowisko prezesa zarządu PTE PZU

0
954

27 maja rada nadzorcza PTE PZU dokonała nowych powołań do zarządu. Andrzej Sołdek został prezesem, a Tomasz Kasowicz wiceprezesem zarządu. Obie uchwały wejdą w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie Marcin Majerowski został odwołany ze składu zarządu towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały.

Rada nadzorcza powierzyła ponadto Wiktorii Braun – dotychczasowej prezesce zarządu -pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu od dnia 28 maja oraz Arturowi Paździorowi – wiceprezesowi zarządu – kierowanie pracami zarządu od dnia 28 maja do dnia powołania Andrzeja Sołdka.

Po dokonaniu zmian skład zarządu PTE PZU przedstawiać się będzie następująco:

  • Andrzej Sołdek – prezes zarządu od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie
  • Tomasz Kasowicz – wiceprezes zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie)
  • Artur Paździor – od 28 maja wiceprezes zarządu kierujący pracami organu do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie Andrzeja Sołdka,
  • Wiktoria Braun – od 28 maja wiceprezeska zarządu.

Andrzej Sołdek od początku kariery jest związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992–1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego oraz w latach 1996–1998 pełnił funkcję członka zarządu CIO ING BSK AM. Od 1998 roku związany z Zurich PTE, gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku. Od 2003 r. w PTE PZU, gdzie zajmował stanowisko zastępcy CEO i CIO (2003–2008), następnie od 2008 do 2016 r. zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014–2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. Od 1 lipca 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. wiceprezes zarządu Skarbiec Holding SA, następnie do 30 listopada 2020 r. na stanowisku dyrektora finansowego. Jednocześnie od 1 lipca 2018 do 30 listopada 2020 r. członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za finanse, ryzyko i operacje. Obecnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz członek rady nadzorczej  COMPREMUM.

Jest członkiem Stowarzyszenia i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland,  członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, zastępcą przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej w GPW Benchmark. Posiada licencje maklera (1992 r.), doradcy inwestycyjnego (1994 r.) oraz CFA (2004 r.).

Tomasz Kasowicz posiada ponad 17-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. W latach 2007–2024 pracował w działach analiz domów i biur maklerskich (ERSTE Securities, DM BZ WBK, BM PKO BP, Ipopema Securities). W swojej karierze analitycznej zajmował się analizą spółek sektora paliwowego i wydobywczego oraz współtworzył strategie inwestycyjne dla rynków akcji. W latach 2019–2022 pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz Rynkowych BM PKO BP. W 2023 r. pracował w Agio TFI, gdzie odpowiadał za współzarządzanie autorskim funduszem PK Green Commodities FIZ. W 2018 roku uzyskał uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2016–2018 zasiadał w RN Remzap.

(AM, źródło: PZU)