Igor Radziewicz-Winnicki nowym prezesem PZU Zdrowie

0
1498

27 maja decyzją rady nadzorczej PZU Zdrowie Igor Radziewicz-Winnicki został powołany na prezesa zarządu spółki. Jednocześnie Marcin Zydorowicz i Weronika Dejneka, dotychczasowa p.o. prezesa zarządu, otrzymali powołania na stanowiska członków zarządu. Ze składu zarządu został natomiast odwołany Ernest Podgórski. Wszystkie decyzje wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2024 r.

Po dokonaniu zmian skład zarządu PZU Zdrowie przedstawiać się będzie następująco:

  • Igor Radziewicz-Winnicki – prezes zarządu
  • Marcin Zydorowicz – członek zarządu
  • Weronika Dejneka – członkini zarządu

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki jest lekarzem specjalistą pediatrą i specjalistą zdrowia publicznego. W latach 2002–2022 pracował jako nauczyciel akademicki, jest też autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zdrowia publicznego i pediatrii, członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz międzynarodowych grup badawczych.

W latach 2012–2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadając za realizację zadań w zakresie polityki lekowej państwa. W latach 2016–2024 dyrektor ds. medycznych Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie odpowiedzialny m.in. za reorganizację procesów zarządzania w komórkach udzielających świadczeń zdrowotnych, racjonalizację farmakoterapii, wdrożenie usług farmacji klinicznej, a także za zaplanowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala  

Marcin Zydorowicz posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych, administracji rządowej oraz samorządowej, w tym ponad 17 lat bezpośrednio w podmiotach sektora ochrony zdrowia. Pracę zawodową rozpoczął w biurze pełnomocnika do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w 1998 r. Następnie z początkiem 1999 r. został jednym z pierwszych pracowników Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie. Po zmianach systemowych w 2003 r. w ramach Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia kontynuował z pracę w podmiocie finansującym świadczenia opieki zdrowotnej.

Jako dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego był odpowiedzialny za nadzór, kontrolę i ocenę działalności samorządowych podmiotów medycznych. Odpowiadał za współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie spraw związanych z kontraktowaniem i realizacją świadczeń w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. W latach 2007–2014 pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego. W ostatnich latach zarządzał procesami inwestycyjnymi w ramach Grupy Nowy Szpital Holding zrzeszającej kilkanaście spółek medycznych, w tym dziewięć szpitali. Sprawował też nadzór właścicielski w kilku radach nadzorczych w spółkach szpitalnych.

(AM, źródło: PZU Zdrowie)