ANG Spółdzielnia jest już Grupą ANG S.A.

0
592

Zakończył się kolejny etap przekształcenia ANG Spółdzielni. Jedyna organizacja w branży finansowej, której właścicielami byli wszyscy spółdzielcy, staje się spółką pracowniczą. Nie zmienia to jednak idei współwłasności i współdecydowania, z jaką powstała.

Proces przekształcenia rozpoczął się podczas walnego zgromadzenia w czerwcu 2019 roku. Decyzja ta była poprzedzona szeregiem konsultacji wewnętrznych oraz podyktowana brakiem zmian w obszarze prawa spółdzielczego, a także koniecznością zdobycia przez ANG większej elastyczności, która jest niezbędna na współczesnym rynku finansowym. 

Głównym powodem przekształcenia w spółkę pracowniczą jest chęć zachowania konkurencyjności ANG przy jednoczesnym utrzymaniu misji organizacji, a jest nią dostarczanie ludziom usług finansowych, których potrzebują i które rozumiej i na które ich stać. Istotna jest także chęć utrzymania zgodności z wizją organizacji, podkreślającą efektywność biznesową na równi z tworzeniem kapitału społecznego i dbaniem o środowisko.

– Wszystkie czynniki, które sprawiły, że utworzona 10 lat temu organizacja rozwija się w szybkim tempie i dobrze sobie radzi, powodują również potrzebę zmian, aby utrzymać obrany kurs. Kurs na etyczny, efektywny biznes finansowy, który ma służebną misję i świadomość swojego wpływu na otoczenie. Udało nam się stworzyć wartościową organizację, zrzeszającą ambitnych, odpowiedzialnych ludzi i chcemy iść dalej. Pragniemy się rozwijać, ponieważ wiemy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, nie tylko na rynku finansowym, a do tego potrzebujemy większego otwarcia na partnerów i inwestycji w technologię – mówi Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel firmy.

Podczas czerwcowego walnego zgromadzenia członków spółdzielni za kolejnymi krokami w kierunku przekształcenia opowiedziało się 97% spółdzielców. Po tym głosowaniu, które uwzględniało również statut nowej spółki, został złożony wniosek do KRS o rejestrację przekształconej firmy.

Od 22 października ANG Spółdzielnia oficjalnie jest Grupą ANG S.A. Założyciele firmy przystąpią teraz do działań, które doprowadzą do tego, by większościowy pakiet akcji, ponad 60%, pozostał w rękach jej współpracowników. Docelowo w rękach założycieli pozostanie mniejszościowy pakiet nieco ponad 30% akcji grupy. Ostatni etap zmian zaplanowany jest jeszcze na ten kwartał.

– Przekształcenie nie zmieni naszej kultury. Wciąż będziemy angażować wszystkich interesariuszy do tworzenia wspólnej wartości. ANG będzie kontynuować także walkę o odpowiedzialność rynku finansowego, tak jak dotąd stawiając w centrum swoich działań rzeczywiste potrzeby człowieka, pamiętając jednocześnie o naszych zobowiązaniach wobec środowiska i społeczeństwa. To nie ulegnie zmianie, ponieważ tożsamość firmy jest związana nie z formą prawną, ale przede wszystkim właśnie z kulturą organizacyjną, która się nie zmieni. To jacy byliśmy i jacy jesteśmy, czyli nasza wyjątkowa tożsamość, pozostanie taka sama – dodaje Artur Nowak-Gocławski.

(AM, źródło: Brandscope)