Niemcy: Rośnie popyt na reasekurację, wzrosną ceny

0
570

E+S Rück, spółka zależna Hannover Re odpowiedzialna za działalność grupy w Niemczech, spodziewa się w przyszłym roku wzrostu cen i poprawy warunków w reasekuracji majątkowej na rynku niemieckim. Jednocześnie przewidywany jest wzrost popytu na ochronę reasekuracyjną ze strony podmiotów w dobrej kondycji finansowej na tle pandemii Covid-19.

„Pandemia Covid-19 i spory prawne z nią związane znów prowadzą do istotnej ekspozycji na roszczenia z tytułu ubezpieczeń ochrony prawnej. Trend wzrostowy popytu na ochronę reasekuracyjną, który można już było dostrzec w latach poprzednich, prawdopodobnie utrzyma się” – przewiduje E+S Rück.

Podczas pandemii Covid-19 reasekurator zapewnia tradycyjną reasekurację, jak również pomoc w zarządzaniu likwidacją szkód, oferując przygotowane indywidualnie rozwiązania ułatwiające utrzymanie wypłacalności oraz opracowując nowe koncepcje ochrony dla swoich klientów.

– Oprócz bezpośrednich skutków pandemii, ponowna obniżka stóp procentowych zabiera zysk branży ubezpieczeniowej. Wzrosty cen u ubezpieczycieli są zatem absolutnie niezbędne, a po stronie reasekuracyjnej potrzebne są również korekty – powiedział w oficjalnym oświadczeniu dyrektor generalny E+S Rück, dr Michael Pickel.

Reasekurator wyraził również poparcie dla rozwiązań opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym dla ochrony ryzyk systemowych, takich jak pandemia.

(AC, źródło: Asia Insurance Review)