Anita Elżanowska tymczasowo na czele PZU SA

0
3268

Rada nadzorcza PZU SA odwołała 23 lutego sześć osób z zarządu spółki, w tym prezeskę Beatę Kozłowską-Chyłę. Na ich miejsce delegowano dwoje członków RN, m.in. Anitę Elżanowską, która tymczasowo przejęła stery w zakładzie.

Decyzją rady z zarządu PZU SA odwołani zostali: Beata Kozłowska-Chyła, prezeska, oraz Małgorzata Sadurska, Małgorzata Kot, Ernest Bejda, Piotr Nowak i Krzysztof Kozłowski – członkowie. Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o ich przyczynach oraz weszły w życie z chwilą podjęcia. Z dotychczasowego składu zarządu pozostali Tomasz Kulik oraz Maciej Rapkiewicz.

Jednocześnie RN podjęła uchwały w sprawie delegowania Anity Elżanowskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PZU SA, do czasu powołania nowego szefa spółki, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, oraz Michała Bernaczyka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU SA na okres 3 miesięcy. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Biogramy nowych członków zarządu

Anita Elżanowska – adwokatka, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w administracji publicznej. W ramach własnej kancelarii adwokackiej świadczy usługi doradztwa prawnego odnoszące się m.in. do procedur zakupowych, obsługi korporacyjnej oraz umów. Prowadziła projekty jako ekspert Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Była wiceprezeska Urzędu Zamówień Publicznych i dyrektorka Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. W latach 2000–2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, początkowo w Departamencie Prawnym, a następnie, w latach 2004–2007, na stanowisku dyrektorki Departamentu Kontroli, w tym od 2003 roku jako urzędniczka służby cywilnej. Była wykładowczyni akademicka w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Prawa SWPS. Autorka publikacji, w tym książkowych, dotyczących procedur zamówień publicznych.

Michał Bernaczyk jest radcą prawnym i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę porównawczego prawa konstytucyjnego, dostęp do informacji oraz ich ochronę w prawie publicznym i prywatnym, wpływ państwa na ustrój społeczno-gospodarczy i publicznoprawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności wpływ postępu technologicznego na instytucje prawa konstytucyjnego (tzw. cyfrowy konstytucjonalizm).

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i praktykuje we wrocławskiej kancelarii Szostek, Bar i Partnerzy, zajmując się obsługą prawną podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Wykonuje zastępstwo procesowe skarżących w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jest ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, pełnił funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jest wielokrotnym laureatem indywidualnych i zespołowych nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe oraz autorem licznych publikacji naukowych w formie monografii, komentarzy i artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl