UFG: Wartość odszkodowań komunikacyjnych poszła w górę o 1,9 mld zł

0
1069

W 2023 r. miało miejsce nieco ponad 1,7 mln szkód z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC, o blisko 20 tys. mniej niż w poprzednim roku. Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami okazały się maj i październik, natomiast dniami tygodnia – poniedziałki i piątki – wynika z danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na koniec 2023 r. baza UFG zawierała 28,52 mln aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 7,32 mln dobrowolnych polis autocasco. Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio 27,57 mln i 6,97 mln.

Blisko 2 mld zł odszkodowań więcej

W minionym roku zaistniało nieco ponad 1,7 mln szkód – 888 tys. nieosobowych z OC ppm., 32,7 tys. osobowych oraz blisko 782 tys. z AC. W 2022 roku było to odpowiednio: 902 tys., 40,9 tys. i 779 tys.

Ubezpieczyciele wypłacili w ubiegłym roku łącznie 16,57 mld zł odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych. Rok wcześniej było to 14,67 mld zł. Z OC ppm. wypłacono w sumie 9,51 mld zł (8,43 mld zł przed rokiem), z czego 8,12 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu szkód nieosobowych, a 1,39 mld zł – z osobowych. Za pozostałe 7,06 mld zł odpowiadały odszkodowania z AC. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość szkód majątkowych z OC ppm. poszła w górę o blisko 1,05 mld zł, natomiast w przypadku szkód osobowych wzrosła o 32 mln zł. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenia autocasco, to ich suma była o 820 mln zł wyższa od wykazanej na koniec grudnia 2022 roku.

Okres październik–grudzień był najkosztowniejszym kwartałem dla ubezpieczycieli. Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych w tym okresie z OC ppm. i AC wyniosła 4,5 mld zł, wobec 4,05 mld zł w I kwartale, 3,93 mld zł w drugim oraz 4,09 mld zł w trzecim.

Niewielki wzrost liczby szkód

Z obu rodzajów ubezpieczeń zgłoszono 1,76 mln szkód, wobec 1,75 mln w poprzednim roku. Najwięcej zgłoszeń – 926,8 tys. – dotyczyło szkód nieosobowych z OC ppm., 45,5 tys. –osobowych, natomiast 789,2 tys. to zgłoszenia z AC. W pierwszym przypadku miał miejsce wzrost liczby zgłoszeń o 9 tys., w drugim – spadek o blisko 4 tys., a w autocasco – wzrost o 9,2 tys. względem 2022 r.

Niebezpieczne maj i październik oraz poniedziałki i piątki

Do największej liczby szkód zgłaszanych ubezpieczycielom dochodziło w piątki – 163 tys. zgłoszeń z OC ppm. oraz 126 tys. z AC (odpowiednio 17,7 i 16,1% ogólnej liczby zgłoszeń ze wspomnianych polis). Mocno szkodowe były także poniedziałki: 147,5 tys. zgłoszeń z OC ppm. oraz 139,7 tys. z AC (odpowiednio: 16,1 i 18,1%).

Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami okazały się maj (153,6 tys.; 81,2 tys. z OC ppm. i 72,4 tys. z AC) oraz październik (147,3 tys. zdarzeń; 83,4 tys. z OC ppm. i 63,9 tys. z AC). Miesiące te odpowiadały za odpowiednio 8,8% i 9,3% oraz 9,1% i 8,2% łącznej sumy zgłoszeń z tych segmentów ubezpieczeń odnotowanych w 2023 r.

Od początku stycznia do końca grudnia 2023 r. ubezpieczyciele zrealizowali 2,94 mln wypłat odszkodowań, wobec 2,85 mln w poprzednim roku. W podziale na linie produktowe było to: 1,83 mln z OC ppm. (1,77 mln w 2022 r.) oraz 1,11 mln z AC (1,08 mln).

Częstość szkód raportowanych z obowiązkowych polis komunikacyjnych w 2023 roku wyniosła 0,033 i była identyczna jak w poprzednim roku. Z kolei częstość szkód raportowanych z AC wyniosła 0,107, co oznacza spadek o 0,001 pp. w stosunku do 2022 r.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl