Anna Włodarczyk-Moczkowska na czele sześcioosobowego zarządu nowej Compensy

0
2253

Compensa i Wiener ogłosiły kandydatów do zarządu połączonej spółki. Ambicją władz podmiotu, który powstanie wskutek fuzji, jest zbudowanie pozycji lidera w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

Na stanowisko prezesa nowej spółki została nominowana dotychczasowa prezes Compensy, Anna Włodarczyk-Moczkowska, która przez 10 lat przewodziła Wienerowi. W ramach swoich kompetencji będzie odpowiadać za obszar strategii i projektów, zasobów ludzkich, inwestycji, audytu, za kanały alternatywne, rzecznika klientów,czy marketing. Jej priorytetem będzie rozwój sprzedaży ubezpieczeń detalicznych, ale jednocześnie Anna Włodarczyk-Moczkowska skupi się na ubezpieczeniach zdrowotnych.

Adam Dwulecki, obecny prezes Wienera, odpowiedzialny będzie za zarządzanie portfelem  ubezpieczeń korporacyjnych. Wraz z zespołem rozwinie ofertę produktową opartą na różnorodnych produktach dla podmiotów gospodarczych. W ramach swoich obowiązków ma  zrealizować cel zbudowania drugiego, obok detalicznego, solidnego filaru nowej spółki.

Obszarem produktów masowych będzie kierował Damian Andruszkiewicz, który w 2023 roku objął funkcję członka zarządu Compensy. W swojej pracy skupi się na rozwoju produktów detalicznych oraz ubezpieczeń dla sektora MŚP i na opracowywaniu najlepszych rozwiązań taryfowych.

Sferą finansów zajmie się Ireneusz Arczewski, obecnie zastępca prezesa zarządu Compensy. Jego zadaniem będzie dbanie o stabilność finansową i efektywne wykorzystanie zasobów spółki. Wyzwania, jakie staną przed pionem finansów, to m.in. praca nad wdrażaniem regulacji zewnętrznych i modelem wewnętrznym dla celów wypłacalności, opracowywanie polityki w zakresie ESG czy też wzmocnienie procesów raportowania i dostarczanie danych najwyższej jakości.

Za obszar likwidacji szkód, obsługi klienta, operacji i IT odpowiedzialny będzie Rafał Mosionek, obecny zastępca prezesa zarządu Compensy. Do jego priorytetów będzie należało dostarczanie optymalnych rozwiązań w zakresie likwidacji szkód, zapewnienie najlepszych doświadczeń klientów poprzez doskonalenie procesów wewnętrznych oraz rozwój cyfryzacji nowej spółki.

Natomiast Marek Gołębiewski, obecny członek zarządu Wienera, odpowiedzialny będzie za sprawny proces połączenia obu spółek.

– Prace nad połączeniem Compensy i Wienera postępują, przed nami kolejne kroki, do których się przygotowujemy. Jest dla mnie wielką przyjemnością i satysfakcją, że mogę współpracować z tak doświadczonymi menedżerami, a wkrótce stanąć wraz z nimi na czele nowej Compensy. Stworzymy wyjątkowy zarząd i będziemy współpracować z wyjątkowym, połączonym zespołem Compensy i Wienera. To będzie zielono-pomarańczowy mix dynamicznej energii obu zespołów, z którym – nie mam żadnych wątpliwości – wykorzystamy szansę, jaka stoi przed nami, i zbudujemy silną pozycję lidera na naszym rynku ubezpieczeniowym – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl