COP28: Ubezpieczyciele potwierdzają zaangażowanie w działania klimatyczne i eliminowanie luk w ochronie

0
298

Tego samego dnia, w którym dobiegły końca światowe rozmowy klimatyczne prowadzone przez ONZ, europejska branża ubezpieczeniowa ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi i przezwyciężanie luk w ochronie klimatu – nieubezpieczonych strat spowodowanych katastrofami naturalnymi, które rosną w miarę urzeczywistniania się skutków zmiany klimatu.

– Nauka jest jednoznaczna: zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze i poważniejsze klęski żywiołowe. Tylko w 2022 r. globalne straty sięgnęły 275 miliardów dolarów. Bez znaczącego ograniczenia światowej emisji gazów cieplarnianych tendencja ta ulegnie przyspieszeniu. Będzie to miało wiele negatywnych konsekwencji, a jedną z nich będzie to, że ubezpieczenia od skutków zmian klimatycznych staną się coraz droższe. Oprócz ograniczania emisji równie ważne jest wzmożenie wysiłków adaptacyjnych, aby w jak największym stopniu ograniczyć skutki zmian klimatycznych. W tym przypadku główna odpowiedzialność spoczywa na władzach publicznych, ale branża ubezpieczeniowa chce odegrać swoją rolę, a wielu ubezpieczycieli i stowarzyszeń ubezpieczeniowych tak naprawdę jest już zaangażowanych w cały szereg inicjatyw mających na celu przyspieszenie adaptacji – zauważyła Michaela Koller, dyrektorka generalna Insurance Europe.

Insurance Europe podkreśla, że w całej Europie towarzystwa przyczyniają się do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych. W szczególności branża ubezpieczeniowa, jako największa grupa inwestorów instytucjonalnych w Europie, posiadająca aktywa o wartości ponad 10 bilionów euro, wspiera zrównoważoną transformację. Ubezpieczenia nadal wspierają także adaptację do zmian klimatu, podnosząc świadomość na temat potrzeby zwiększania odporności na klęski żywiołowe, dzieląc się wiedzą specjalistyczną w zakresie ryzyka i współpracując z rządami w celu maksymalizacji zakresu ochrony, na przykład poprzez budowanie skutecznych partnerstw publiczno-prywatnych.

(AM, źródło: Insurance Europe)