Aon: 232 mld USD strat finansowych z tytułu katastrof naturalnych w 2019 roku

0
456

Z raportu Aon „Weather Climate & Catastrophe Insight: 2019 Annual Report” wynika, że 409 zdarzeń związanych z katastrofami naturalnymi w 2019 roku spowodowało straty ekonomiczne w wysokości 232 miliardów dolarów. Wartość ta była o 3% niższa od średniej strat rocznych w tym stuleciu i o 20% mniejsza od średniej w poprzedniej dekadzie.

71 mld USD z tej kwoty pokryły programy ubezpieczeniowe finansowane przez sektor prywatny i rządy. Było to o 6% powyżej średniej z tego wieku, ale znacznie mniej niż rekordowe 157 mld USD w 2017 r. i 100 mld USD w 2018 r. Zdaniem autorów raportu oznacza to, że luka ubezpieczeniowa, czyli część strat ekonomicznych, które nie zostały pokryte przez ubezpieczenia, wyniosła w 2019 roku 69%. Był to piąty najniższy wynik od 2000 r.

W 2019 roku wystąpiło 41 zdarzeń katastroficznych powodujących co najmniej miliard dolarów strat gospodarczych i 12 incydentów powodujących co najmniej miliard dolarów strat ubezpieczonych. Dwa najkosztowniejsze zdarzenia ubezpieczeniowe, tajfuny Hagibis i Faxai, wystąpiły w Japonii i spowodowały odpowiednio 9 i 6 mld USD strat ubezpieczonych. Najkosztowniejszym ryzykiem były powodzie w głębi lądu, które spowodowały łączne straty gospodarcze w wysokości 82 mld USD; na drugim miejscu znalazły się cyklony tropikalne, ze stratami na poziomie 68 mld USD.

Jeśli chodzi o zdarzenia w Polsce, to na odnotowanie zasługiwały skutki wichury Eberhard z 11 marca w południowej części kraju, które były częścią katastrofy o najwyższych stratach objętych ubezpieczeniem. Najprawdopodobniej najważniejszym wydarzeniem była znaczna powódź w dniach 20–22 maja, z poważnymi skutkami w Małopolsce, podkarpackim i świętokrzyskim – szacunki wskazują na około 15 tys. roszczeń związanych z tym zdarzeniem. Dodatkowo, utrzymująca się susza i fale upałów w lecie skutkują dalszym wzrostem strat ekonomicznych w sektorze rolnym.

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 6 z datą wydawniczą 10 lutego.

(AM, źródło: Aon)