PBUK: Brexit a szkody transgraniczne

0
693

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) zwraca uwagę, że dotychczasowe zasady podróżowania do lub z Wielkiej Brytanii, jak i zasady związane z regulacją szkód transgranicznych z udziałem rezydentów lub pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie będą obowiązywać do końca okresu przejściowego w procesie opuszczania przez ten kraj Unii Europejskiej. Dopiero po jego zakończeniu zaistnieją potencjalne skutki w odniesieniu do członkostwa Biura Brytyjskiego w Systemie Zielonej Karty, jak i obowiązywania prawa wspólnotowego w relacjach z tym państwem i jego obywatelami, w tym wynikające z Dyrektywy Komunikacyjnej.

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem z Komisją Europejską Zjednoczone Królestwo formalnie wystąpi z Unii Europejskiej z dniem 31 stycznia 2020 r. Zarazem wprowadzony zostanie okres przejściowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r. z ewentualną możliwością jego jednokrotnego przedłużenia. – Potencjalne skutki w odniesieniu do członkostwa Biura Brytyjskiego w Systemie Zielonej Karty, jak i obowiązywania prawa wspólnotowego w relacjach z tym państwem i jego obywatelami – w tym wynikające z Dyrektywy Komunikacyjnej – zaistnieją dopiero po zakończeniu okresu przejściowego – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. – W czasie trwania okresu przejściowego od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku będą mieć zastosowanie dotychczasowe zasady podróżowania do Zjednoczonego Królestwa, jak i zasady związane z regulacją szkód transgranicznych z udziałem rezydentów lub pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie – dodaje.

Sytuacja ta oznacza między innymi, że w okresie przejściowym podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie mogą na dotychczasowych zasadach wjeżdżać na terytorium Polski oraz całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z kolei podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjeżdżać na terytorium Zjednoczonego Królestwa  na dotychczasowych zasadach. Mając jednak na uwadze zapewnienie niezakłóconego przejazdu bądź też pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa, PBUK rekomenduje posiadanie przy sobie oryginału ważnego dowodu ubezpieczenia pojazdu (polisa) bądź też certyfikatu Zielonej Karty, który można uzyskać w zakładzie ubezpieczeń, w którym pojazd został uprzednio ubezpieczony w zakresie obowiązkowego OC komunikacyjnego. Nie ulegną zmianie jakiekolwiek zasady w zakresie zgłaszania i likwidacji szkód transgranicznych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: PBUK)