Aon: Mapy Ryzyk 2021 zdominowane przez pandemię

0
193

Pandemia Covid -19 skomplikowała i tak już rozdrobniony krajobraz ryzyka geopolitycznego, w którym muszą nawigować firmy z całego świata – wynika z Map Ryzyk 2021 opracowanych przez Aon, we współpracy z Continuum Economics i Dragonfly. Mapy analizują ryzyko polityczne, terroryzmu i przemocy na tle politycznym na całym świecie. Raport został zaprojektowany tak, aby pomóc firmom lepiej zrozumieć zmieniające się zagrożenia wynikające z tych wyjątkowych wyzwań oraz wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Blokady i ograniczenia w podróżowaniu stłumiły większość form terroryzmu i protestów w 2020 r. oraz spowodowały, że odsetek krajów narażonych na terroryzm i sabotaż spadł do 45%, przy czym gwałtowny wzrost incydentów towarzyszył głównie łagodzeniu ograniczeń. W rezultacie liczba ataków terrorystycznych spadła na całym świecie. Jednak ekstremiści i aktywiści zmieniają narracje; pandemia stała się okazją do budowania poparcia dla swoich celów i kwestionowania ustalonych porządków i form rządów poprzez protesty i przemoc. Przykładowo w USA odnotowano gwałtowny wzrost niepokojów społecznych i ryzyka wybuchu zamieszek.

Przemoc wśród dżihadystów wzrosła w 2020 r. ogółem o 20%. Do większości tych działań doszło w strefach konfliktu, takich jak Irak, Syria, Afganistan i Mali, gdzie zapewnienie stabilizacji uzależnione jest od zewnętrznych zobowiązań wojskowych i politycznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację w tych niestabilnych państwach była również pandemia Covid-19.

Poziom ryzyka dla Polski pozostaje na umiarkowanym poziomie, choć utrzymuje się zagrożenie terroryzmem i zamieszkami społecznymi. Szeroko zakrojone protesty przeciwko reformie prawa aborcyjnego już ustąpiły. Jednak zdaniem autorów raportu, oznaki spadku poparcia społecznego dla rządu utrzymują wysokie prawdopodobieństwo nowych protestów w tym roku. Nie odnotowano żadnych ataków terrorystycznych w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale władze poinformowały o udaremnieniu co najmniej dwóch spisków dżihadystów w 2020 r.

W latach 2020–2021 wzrosło ryzyko polityczne. Sytuacja pogorszyła się w siedmiu krajach, a w żadnym nie uległa poprawie. Wynika to ze znacznego wzrostu inflacji na rynkach wschodzących w 2021 r., z niepowodzenia ekologicznych inicjatyw naprawczych po Covid-19 oraz ryzyka oddalenia się rynków wschodzących od rynków rozwiniętych pod względem dochodów na mieszkańca w wyniku opóźnionego i niewystarczającego wdrożenia szczepień w tych krajach.

Większość instytucji międzynarodowych, zwłaszcza Unia Europejska, przedstawiła szansę na lepszą odbudowę po katastrofie Covid-19, a szczególnie na odbudowę bardziej ekologiczną. Argumenty ekonomiczne przemawiające za ekologiczną odbudową opierają się na tworzeniu miejsc pracy i ostatecznie niższych kosztach energii. Jednak ciężar finansowy związany z przeciwdziałaniem kryzysowi sprawił, że do końca 2020 r. mniej niż połowa sygnatariuszy porozumienia paryskiego wypełniła jego podstawowe postanowienia – dotyczące zwiększenia ich wkładu w ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Ryzyko zakłócenia łańcucha dostaw, spotęgowane przez zmiany klimatyczne i ekstremalne warunki pogodowe, stanowi coraz większy problem dla rynków wschodzących, na których Covid-19 spowodował pogorszenie równowagi budżetowej, wyższą inflację i większe obciążenie długiem. W rezultacie kraje te są bardziej narażone na ryzyko pozostania w tyle w wysiłkach na rzecz łagodzenia skutków katastrofy klimatycznej. Rosnące ceny surowców i inflacja mogą jednak pomóc w zmniejszeniu obciążenia długiem rynków wschodzących, których gospodarki oparte są na surowcach.

Vlad Bobko, Head of Crisis Management, London Global Broking Centre Aon, powiedział:
– Pandemia Covid-19 skomplikowała i tak już rozdrobniony krajobraz ryzyka geopolitycznego, w którym muszą nawigować firmy z całego świata. Świadome podejmowanie decyzji nigdy nie było tak ważne – w rzeczywistości z coraz częstszymi przypadkami niepokojów społecznych oraz zakłóceniami gospodarczymi i długoterminowym potencjałem inflacji.

Mapy Ryzyka 2021 są dostępne w wersji interaktywnej pod adresem:

https://insights.aon.com/risk-maps-2021/welcome…

(AM, źródło: Aon)