Aon: Rośnie popyt na ubezpieczenia transakcji M&A

0
805

Rosnąca aktywność w zakresie fuzji i przejęć w dzisiejszych wymagających warunkach ekonomicznych pociąga za sobą istotny wzrost zapotrzebowania na produkty ubezpieczeniowe dla M&A – stwierdza raport Aon. Po spadku aktywności M&A w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r., wolumen transakcji osiągnął poziom sprzed recesji i rósł dalej. Ostatnio sytuacja sprzyja fuzjom i przejęciom, jako że stopy procentowe pozostają niskie, bilanse firm uległy wzmocnieniu i aktywność transakcyjna rośnie wśród firm private equity.

Dokonana przez Aon analiza danych wykazała, że w 2018 r. zawarto 3200 transakcji zabezpieczonych polisami W&I, czyli ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień w procesie fuzji i przejęć. Wartość rynkowa rozwiązań dotyczących odpowiedzialności transakcyjnej sięgnęła w 2018 r. 2,3 mld dol., co oznacza 35% wzrostu w stosunku do 2014 r.

Ubezpieczenia W&I mają największy udział w składce z tego typu ubezpieczeń, ale nabywcy i zbywający szukają również ubezpieczeń podatków, ochrony prawnej, nieprzewidzianych wypadków oraz przygotowanych pod indywidualne potrzeby ubezpieczeń odpowiedzialności za środowisko i ryzyk cybernetycznych.

Aon zauważa rosnący w Europie trend na polisy W&I w stylu amerykańskim, wynikający z podejmowanych przez nabywców z USA prób wprowadzania amerykańskich terminów i konstrukcji do europejskich umów sprzedaży.

– Pomimo osłabienia aktywności M&A w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w 2019 r. nadal uderzająco silne jest zapotrzebowanie na rozwiązania ubezpieczeniowe dotyczące transakcji – stwierdził Alistair Lester, dyrektor Aon ds. M&A i rozwiązań transakcyjnych w regionie EMEA. – Kupujący, sprzedający oraz firmy świadczące usługi prawne i profesjonalne, są w pełni świadomi wartości ubezpieczenia w procesie transakcyjnym, co zbiegło się z poprawą infrastruktury rynku ubezpieczeniowego. Ubezpieczeni mają teraz dostęp do bardziej wyrafinowanych produktów, szerszego wyboru dostawców, wyższych sum ubezpieczenia, niższych składek i takich usług jak doradztwo kapitałowe.

(AC, am, źródło: Aon)