Aon: Ryzyko katastroficzne niedoszacowane, a straty rekordowe

0
919

Globalna wartość strat gospodarczych spowodowanych 398 ubiegłorocznymi katastrofami naturalnymi wyniosła 380 mld dolarów, wobec 355 mld dol. rok wcześniej. Zaledwie 118 mld, tj. 31% było ubezpieczonych – wynika z raportu Aon „Climate and Catastrophe Insight”. Największe straty ekonomiczne spowodowały trzęsienia ziemi, natomiast dla ubezpieczeń najkosztowniejsze były silne burze konwekcyjne.

Pod względem wartości strat ekonomicznych 2023 był rekordowy – ich suma o 22% przekraczała średnią z ostatnich 24 lat. Dla porównania w 2022 było to 355 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze konwekcyjne w USA i Europie.

– Celem raportu jest identyfikacja najbardziej palących potrzeb związanych ze zmianą klimatu, występowaniem coraz gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych i katastrof naturalnych, a także z ich rosnącymi kosztami dla gospodarki. Pomoże to organizacjom publicznym i prywatnym w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie zarządzania tego typu ryzykami i odpowiednim dopasowaniu ubezpieczeń. Jak wynika z naszego raportu, obecne podejście do problemu nie gwarantuje wystarczającej ochrony finansowej, a jego skala prawdopodobnie będzie z roku na rok rosła – mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

Ubezpieczenie pokryło 1/3 strat

W 2023 r. globalne straty ubezpieczone przekroczyły o 31% średnią dla XXI wieku, przebijając granicę 100 mld dol. czwarty rok z rzędu. A i tak polisy pokryły tylko 1/3 całkowitych strat – łączna ich wartości to 118 mld dol. Luka w ochronie wyniosła zatem 69%. Dla porównania w 2022 r. było to 58%.

Rekordowy poziom osiągnęła także liczba dużych klęsk. 66 zdarzeń spowodowało straty ekonomiczne przekraczające 1 mld dol. W przypadku strat ubezpieczonych odnotowano 37 takich zdarzeń. Najkosztowniejsze w historii zdarzenia ubezpieczeniowe związane z pogodą odnotowano w Nowej Zelandii, Włoszech, Grecji, Słowenii i Chorwacji.

TOP 10 najkosztowniejszych zdarzeń w 2023 r.

DataZdarzenieLokalizacjaOfiary śmiertelneStraty ekonomiczne (mld dol.)Straty ubezpieczone (mld dol.)
6.02-20.02Trzęsienia ziemi w Turcji i SyriiTurcja i Syria59 27292,45,7
22.05-30.09Powodzie w ChinachChiny37032,21,4
25.10-26.10Cyklon OtisMeksyk5215,32,1
1.01-30.06Susza w La PlacieBrazylia Argentyna Urugwaj15,31,0
1.01-31.12Susza w USAUSA14,06,5
13.05-17.05Powódź w Emilia-RomaniaWłochy159,80,6
1.03-3.03Gwałtowne burze konwekcyjneUSA136,25,0
21.07-26.07Gwałtowne burze konwekcyjneEuropa115,83,0
8.08-17.08Pożary na HawajachUSA1005,53,5
31.03-1.04Gwałtowne burze konwekcyjneUSA375,54,4
Wszystkie pozostałe zdarzenia~35 500178,092,0
Łącznie~95 000380118

źródło: Aon Polska

Konieczne jest ograniczanie ryzyka

Jak zaznacza Andy Marcell, CEO Risk Capital i CEO Reinsurance Aon, wyniki raportu podkreślają potrzebę wykorzystania przez organizacje – od ubezpieczycieli po sektory silnie dotknięte kryzysem, takie jak budownictwo, rolnictwo i nieruchomości – wybiegającej w przyszłość diagnostyki, która pomoże analizować trendy klimatyczne i ograniczać ryzyko. Menedżerowie ds. ryzyka mogą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i analityki do podejmowania lepszych decyzji. Z kolei branża ubezpieczeniowa odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu odporności finansowej firm i korzystania z okazji do wypełnienia luki w ochronie za pomocą nowych produktów.

Nie bez znaczenia dla wysiłków służących zmniejszeniu skali skutków katastrof naturalnych są także działania wpływające na ograniczenie globalnego ocieplenia. Organizacje i firmy mogą rozważać zmiany klimatyczne z trzech perspektyw: ochrony swoich portfeli przed ryzykiem finansowym, czerpania korzyści z możliwości rozwoju w zakresie rozwiązań klimatycznych oraz określania, w jaki sposób wywierać pozytywny wpływ i odgrywać rolę w świecie zmierzającym do osiągnięcia zerowej emisji netto.

Raport jest dostępny TUTAJ.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl