Aon: Zmiany klimatyczne napędziły wzrost wartości szkód katastroficznych

0
202

Szacunki dotyczące ubiegłorocznych strat ubezpieczonych z tytułu katastrof naturalnych oraz klęsk spowodowanych działalnością człowieka opiewają na coraz wyższe kwoty. W najnowszym raporcie Aon są one obliczane na 130 miliardów dolarów – więcej niż w poprzednio publikowanych opracowaniach Munich Re i Swiss Re.

W ocenie analityków brokera, kluczową rolę w stratach katastroficznych w 2021 roku odegrały zmiany klimatyczne. Ich wartość szacowana na 130 mld USD była czwartą najwyższą sumą w historii. Łączna kwota strat gospodarczych sięgnęła 343 mld USD.

– Zmiany klimatyczne i większa gęstość zaludnienia na niektórych obszarach dotkniętych katastrofami zwiększają straty – powiedział Steve Bowen, szef ds. analizy katastrof Aon cytowany przez Reutersa.

Lipcowe powodzie w Europie spowodowały rekordowe straty gospodarcze na kontynencie w wysokości 46 mld USD, z ubezpieczonymi stratami w wysokości 13 mld USD. Oprócz strat spowodowanych huraganami, pożarami i powodziami w Europie, głównymi katastrofami w 2021 r. były burza zimowa w Teksasie, tornada w Kentucky i trzęsienie ziemi w Japonii.

Globalna wartość strat oszacowana przez Aon jest wyższa od wcześniejszych wartości wskazywanych przez dwóch największych na świecie reasekuratorów. W raporcie opublikowanym w połowie grudnia ubiegłego roku Swiss Re obliczał łączne koszty strat ubezpieczonych na 112 mld USD, z czego 105 mld stanowiły koszty katastrof naturalnych, natomiast 7 mld – klęski wynikające z działalności człowieka, co sprawia że globalna kwota ubezpieczonych strat katastroficznych wyniesie 112 mld USD – wynika z analizy Swiss Re Institute.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że choć huragan Ida był najkosztowniejszą tegoroczną klęską żywiołową, to zimowa burza Uri i inne wtórne zagrożenia spowodowały ponad połowę całkowitych strat, ponieważ roszczenia z ich tytułu napędzały akumulacja bogactwa i skutki zmiany klimatu na obszarach dotkniętych przez katastrofy. Klęski spowodowane działalnością człowieka spowodowały kolejne 7 mld USD ubezpieczonych strat, co skutkowało szacowanymi globalnymi ubezpieczonymi stratami na poziomie 112 mld USD w skali roku. Z kolei Munich Re w raporcie opublikowanym w pierwszej połowie stycznia szacował wartość szkód spowodowanych przez katastrofy naturalne na 280 mld USD, z czego około 120 mld było ubezpieczonych. Podobnie jak Aon obaj reasekuratorzy uznali ubiegły rok za czwarty w historii pod względem wartości szkód katastroficznych

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: Reuters, gu.com.pl)