Aplikacja WTW bada zaangażowanie pracowników

0
630

Willis Towers Watson udostępnił nową funkcjonalność w ramach aplikacji Employee Engagement Software służącej do badania zaangażowania pracowników. Funkcja Real-Time Advice (doradztwo w czasie rzeczywistym) jest pierwszym tego typu rozwiązaniem umożliwiającym poszczególnym osobom uzyskanie spersonalizowanych informacji i wsparcia w zakresie kontrolowania oraz monitorowania własnych doświadczeń w pracy.

Real-Time Advice analizuje informacje od pracowników zebrane w ramach badań ankietowych. Na ich podstawie formułuje indywidualne sugestie dla każdego pracownika w oparciu o jego odpowiedzi w ankiecie, dostępne natychmiast po przesłaniu wypełnionej ankiety. Narzędzie pozwala też na dostosowanie sugestii do wypracowanej przez pracodawcę oferty całkowitego pakietu korzyści dla pracowników.

– Teraz bardziej niż kiedykolwiek ankiety pracownicze są jedną z najbardziej efektywnych praktyk służących poprawie zaangażowania zatrudnionych osób, a niepowtarzalne doświadczenie pracowników leży u podstaw każdej odnoszącej sukcesy organizacji – mówi Stephen Young, Global Practice Leader Willis Towers Watson Employee Insights. – Wiodące firmy korzystają z coraz większego zestawu narzędzi i technologii pomagających wsłuchiwać się w opinie pracowników i odnotowują długotrwałe oraz znacznie lepsze zaangażowanie.

W jego ocenie, w przypadku tradycyjnych ankiet pracowniczych istnieje ryzyko, że pracownik nie wykazuje dostatecznego zaangażowania, gdy je wypełnia i że bezpośrednia płynąca z nich korzyść nie jest dla niego oczywista. – Od dłuższego czasu stanowiło to znaczną trudność. Funkcja Real-Time Advice została opracowana tak, by rozwiązać ten problem – teraz uczestnicy mogą otrzymać natychmiastową informację zwrotną, pomoc i porady dostosowane do ich potrzeb jako część ankiety dotyczącej zaangażowania – wskazuje Stephen Young. – Weryfikując skuteczność ankiet pracowniczych i kontynuując podnoszenie poziomu doświadczenia pracowników, liderzy biznesowi mogą wykorzystać tradycyjne ankiety pracownicze do uwolnienia siły swojego najcenniejszego zasobu: ludzi – dodaje.

Przeprowadzone wcześniej badanie WTW wykazało, że firmy mogące pochwalić się wysokim poziomem doświadczenia pracowników regularnie osiągają wyniki finansowe przekraczające średnie dane macierzystego sektora o 2 do 4 punktów procentowych w ramach kluczowych mierników efektywności. Obejmują one zwrot z aktywów i kapitału własnego, zmianę rentowności w obrębie jednego roku oraz zmiany w przychodach i rentowności w obrębie trzech lat. Z kolei firmy zapewniające mniej efektywne doświadczenie pracowników regularnie osiągały gorsze wyniki niż firmy porównywalne – od jednego do 10 pp.

– Prowadzone w Polsce badania zaangażowania przez Willis Towers Watson wskazują, że doświadczenie polskich pracowników w wielu obszarach daleko ustępuje tym osiąganym przez najbardziej efektywne organizacje. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie sztucznej inteligencji do właśnie wprowadzonego modułu doradztwa w czasie rzeczywistym może pomóc zarówno naszym pracodawcom, jak i pracownikom. Wprowadzenie interakcji i natychmiastowej informacji zwrotnej uczestnikom badań pracowniczych sprawia, że rozwiązanie służące dotychczas głównie diagnozie sytuacji staje się cennym aktywnym narzędziem bezpośrednio wspierającym transformację organizacji i ich ludzi – komentuje Krzysztof Gugała, dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia WTW.

Przez „doświadczenie pracownika” – po angielsku „employee experience” rozumiemy sumę wszystkich wrażeń, sytuacji, wydarzeń, jakich doświadcza pracownik w związku z wykonywaniem pracy zawodowej i kontaktem z pracodawcą.

(AM, źródło: WTW)