Artur Olech nowym prezesem PZU SA

0
5629

Kierował Generali w Polsce, współzakładał Trasti, a teraz stanie za sterami PZU SA – nowym prezesem największego polskiego ubezpieczyciela został Artur Olech. Oprócz niego rada nadzorcza wybrała jeszcze trzy osoby, które mają pełnić funkcje członków zarządu. Co ciekawe, są to menedżerowie o znanych na rynku nazwiskach.

27 marca RN powołała w skład zarządu PZU SA Artura Olecha, powierzając mu funkcję prezesa, oraz Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich i Jana Zimowicza, na stanowiska członków zarządu. Wszystkie powołania następują od dnia 12 kwietnia 2024 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023–2025 i wymagają uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

I insurtech, i ubezpieczyciele tradycyjni

Artur Olech jest związany z branżą finansową i ubezpieczeniową od ponad 30 lat. Od maja 2020 roku jest CEO Trasti, firmy, którą współzakładał. Przez wiele lat był związany z Grupą Generali, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery: od menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do objęcia stanowiska prezesa w 2010 roku. W 2014 r. związał się z Ubezpieczeniami Pocztowymi (obecnie Agro Ubezpieczenia), gdzie pod jego kierownictwem uruchomiono Pocztowe TUnŻ i przeprowadzono reorganizację działalności Pocztowego TUW.

W 2016 r. wraz z zespołem managerów założył fintech hiPRO, a w 2020 r. spółkę HPI GMA, która działa pod marką Trasti. Zasiada w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w prestiżowych radach naukowych i programowych na polskim rynku finansowym. W latach 2014–2023 był członkiem rad programowych FinTech Congress i Big Data Congress, a do listopada 2023 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum. W marcu 2023 r. został zaproszony do Rady Programowej EKF Ubezpieczenia. Pełni funkcję członka kapituły Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która przyznaje doroczne nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business).

Transfer z sektora pośrednictwa

Bogatą przeszłość w ubezpieczeniach mają też pozostali członkowie nowego zarządu. Bartosz Grześkowiak od początku kariery zawodowej jest związany z branżą, a ściślej – z rynkiem ubezpieczeń korporacyjnych. W latach 2005–2011 pracował dla UNIQA, m.in. jako dyrektora Departamentu Sprzedaży (Kanał Brokerski). Od 2011 r. zaś działał w Warcie, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za kierowanie Departamentem Ubezpieczeń Korporacyjnych. W 2018 r. dołączył do Grupy MAK jako wiceprezes spółek MAK Ubezpieczenia, STBU oraz MAK Re. W maju 2019 r. objął funkcję prezesa zarządu MAK International.

Powrót po latach

Dla Elżbiety Häuser-Schöneich decyzja rady nadzorczej oznacza powrót do największego polskiego ubezpieczyciela. W latach 2019–2020 była ona bowiem członkinią zarządu PZU SA oraz PZU Życie odpowiedzialną za strategię dystrybucji, zarządzanie sprzedażą na rynku klientów detalicznych, CRM oraz transformację cyfrową. Ekspertka ma w sumie blisko trzydziestoletnie doświadczenie w budowaniu strategii, zarządzania, sprzedaży i marketingu, transformacji i cyfryzacji, zdobyte w firmach głównie z branży ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. Jest współtwórczynią rynku direct w Polsce. W latach 2002–2005 zasiadała w zarządzie LINK4, gdzie odpowiadała za rozwój biznesu, sprzedaż i marketing firmy. Od 2005 do 2008 r. byłą dyrektorką marketingu i produktu Nationale-Nederlanden, a w latach 2008–2015 wiceprezeską zarządu majątkowej Avivy (obecnie Allianz), zarządzającą sprzedażą direct i marketingiem grupy. Od 2015 do 2017 r. członkini zarządu T-Mobile Polska, odpowiedzialna za rynek klientów detalicznych. Współzałożycielka startupu Cleanstock. Od 2021 r. niezależna członkini rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

Życiowy ekspert

Ostatni powołany członek zarządu, Jan Zimowicz, również należy do znanych ekspertów rynku ubezpieczeń w Polsce. Jest menedżerem z blisko 15-letnim stażem w rolach członka zarządu lub na stanowiskach kierowniczych w towarzystwach należących do międzynarodowych grup kapitałowych, takich jak Aegon czy Nationale-Nederlanden. W obu pełnił funkcję członka zarządu, odpowiednio w latach 2016–2024 i 2014–2016. Specjalizuje się w obszarach zarządzania sprzedażą i marketingiem, rozwoju produktów ubezpieczeniowych, komunikacji wewnętrznej i PR. Ma liczne doświadczenia we wdrażaniu systemów IT, tworzeniu strategii oraz prowadzeniu procesów przejęć. Jako wieloletni przedstawiciel Aegon przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń jest stałym uczestnikiem Komisji ds. Ubezpieczeń na Życie.

Miesiąc delegowanych

Warto przypomnieć, że 23 lutego decyzją RN z zarządu PZU SA odwołani zostali: Beata Kozłowska-Chyła oraz Małgorzata SadurskaMałgorzata KotErnest Bejda, Piotr Nowak i Krzysztof Kozłowski. Z dotychczasowego składu we władzach spółki pozostali Tomasz Kulik i Maciej Rapkiewicz. Jednocześnie RN podjęła uchwały w sprawie delegowania Anity Elżanowskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PZU SA, do czasu powołania nowego szefa spółki, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, oraz Michała Bernaczyka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU SA na okres 3 miesięcy.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl