SCOR: Rekordowy zysk całoroczny

0
317

Francuski reasekurator SCOR osiągnął rekordowy zysk całoroczny za 2023 r. w wysokości 812 mln euro, dzięki wynikom IV kwartału.

W IV kwartale 2023 r. przychód netto wyniósł 162 mln euro, na co złożyły się wyniki segmentu majątkowego i rosnący zwrot z inwestycji. W ubezpieczeniach i reasekuracji majątkowych współczynnik łączony za IV kw. wyniósł 75,6%, przede wszystkim z powodu niższego od spodziewanego współczynnika szkodowości z tytułu katastrof naturalnych, wynoszącego 1,5%. Uroczniony zwrot na kapitale wyniósł 18,1%.

Współczynnik wypłacalności SCOR na koniec 2023 r. był na poziomie 209%.

(AC, źródło: Xprimm)