Artur Stępień zatwierdzony jako zarządzający ryzykiem w TUZ TUW i Partner TUiR

0
787

18 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Stępnia na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Partner TUiR oraz w TUZ TUW.

Artur Stępień ma blisko 25-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Pracował w Energo-Asekuracja/Tryg Polska (obecnie HDI Warta), gdzie był odpowiedzialny za obszar reasekuracji. Potem jako dyrektor w biurze reasekuracji w Polskim Towarzystwie Reasekuracji (Polish Re) był odpowiedzialny za rynek polski oraz rynki pozaeuropejskie. Pracował też w PTU/Gothaer (obecnie Wiener), gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego m.in. za produkty ubezpieczeniowe, likwidację szkód, reasekurację, IT i aktuariat. Później był między innymi członkiem zarządu Reso Europa Service oraz dyrektorem polskiego oddziału Balcia Insurance SE.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)