Nadzór zgodził się na połączenie spółek majątkowych Generali i Concordia

0
893

Generali jest już o krok od finalizacji procesu integracji z Concordią Ubezpieczenia. 18 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia zakładów majątkowych Generali i Concordia.

Proces integracji rozpoczął się blisko trzy lata temu jako konsekwencja umowy zakupu zawartej 24 maja 2018 r. przez Generali z poprzednim właścicielem Concordii. 29 listopada podpisano finalną  umowę zakupu i od tego czasu trwa proces integracji Concordii ze strukturami Generali w Polsce. 31 października 2019 r. nastąpiło połączenie Concordii Capital i Generali Życie. Z kolei 14 października tego samego roku, na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, KNF zatwierdziła uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Concordia Polska TUW o przekształceniu zakładu w spółkę akcyjną. Proces demutualizacji zakończył się 2 stycznia i od tamtego czasu zakład działa jako Concordia Polska T.U. S.A.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl