Atradius: Ponad dziesięcioprocentowy wzrost liczby spraw kierowanych do windykacji

0
680

W ubiegłym roku liczba przeterminowanych zagranicznych wierzytelności, którą polscy eksporterzy skierowali do windykacji w Atradius Collections, wzrosła o 11%. Największy, ponad dwukrotny przyrost spraw zgłoszonych przez krajowych przedsiębiorców sprzedających za granicę odnotowano na Słowacji, w Czechach oraz Belgii, a wśród branż dominowały zlecenia z branży transportowej i spożywczej.

W Niemczech i Wielkiej Brytanii, dwóch największych rynkach, na które trafia eksport z Polski, do windykacji skierowano odpowiednio 30 i 19% mniej spraw niż rok wcześniej. Jednocześnie jednak spadły wskaźniki odzyskiwalności do 35% w Niemczech oraz do 27% w Wielkiej Brytanii. W przypadku Czech – trzeciego największego rynku, na które trafiają produkty z Polski – wartość przeterminowanych należności zgłoszonych przez firmy do odzyskania wzrosła o 327% r/r, aczkolwiek 88% postępowań zostało zakończonych sukcesem.

Polskie firmy, które decydują się na ekspansję zagraniczną, powinny mieć na uwadze, że kluczowe znaczenie dla przetrwania w globalnej gospodarce ma znajomość specyficznych dla danego kraju przepisów prawnych, związanych z odzyskaniem należności oraz branie pod uwagę zwiększającego się ryzyka braku płatności. Od polubownej windykacji – odzyskiwanie należności przy zachowaniu pozytywnych relacji handlowych – do windykacji sądowej – zgodnie z lokalnym prawem i ustawodawstwem – podkreślił Włodzimierz Szymczak, dyrektor zarządzający Atradius Collections w Polsce.

(AM, źródło: Havas)